Actueel nieuws van Arego

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de wereld van de verzekeringen. Ook zullen wij hier onze evenementen en andere berichten met je delen.

De Warmste Week 2019
Gepubliceerd op: 30 september 2019
De Warmste Week komt er binnenkort weer aan. Ook dit jaar wagen we ons weer aan een grote uitdaging. Op zaterdag 12 oktober zal ons team de straten van Pelt schoon maken. Ons doel: 500 kg afval opruimen! We kozen Daidalos vzw als goed doel voor onze actie. Zij ondersteunen gezinnen in de dagelijkse opvoeding. Ze houden hierbij rekening met de mogelijkheden van ieder gezinslid, de omgeving,... De hulpverleningsvormen sluiten aan op de huidige samenlevingsnoden. Bijdrage welkom op BE46 7340 5691 2636. De opbrengst gaat integraal naar Daidalos vzw! Bedankt voor je steun! In totaal werd er 670 kg afval opgeruimd!
Brede weersverzekering en afbouw rampenfonds
Gepubliceerd op: 8 juni 2019
De klimaatverandering zorgt er de laatste jaren voor dat het inkomen van de landbouwer erg onzeker is geworden. De oogst is sterk afhankelijk van het weer en bij lange periodes van droogte, hagelschade of hevige regenval, ving het Rampenfonds dat op. Via dit fonds droeg de overheid een groot deel van deze kosten en konden landbouwers er beroep op doen. Landbouwers kunnen echter vanaf 1 januari 2020 na een natuurramp geen beroep meer doen op het Rampenfonds. Ze moeten voortaan zelf een weersverzekering afsluiten. De overheid voorziet in een overgangsperiode van vijf jaar, waarbij de vergoedingen onder het Rampenfonds stelselmatig worden afgebouwd en is er de eerste jaren een stimulans (tot 65 % tussenkomst in de premie) om een privé verzekering af te sluiten. Samen met KBC volgen we de subsidieregeling op en werkt KBC ondertussen aan een kwalitatieve verzekeringsoplossing. Van zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we hierover opnieuw communiceren. Voor vragen, neem contact op met uw AREGO specialist.
De Warmste Week 2018
Gepubliceerd op: 1 december 2018
Op 15 december gaat ons team zich wagen aan een heuse Arego Challenge! In totaal zal er die dag 500 km gezwommen, gewandeld en gefietst worden en dat in 5u tijd. Dit alles ten voordele van de MS Liga uit Overpelt. Hun missie ligt ons nauw aan het hart en daarom verdienen zij onze steun. 12 mensen, 3 uitdagingen Onze collega's Lieve, Joris en Wendy zullen de zwemproef van 12 km voor hun rekening nemen. An, Mia, Hilde en Tim T gaan voor het wandeldoel van 25 km. De 388 gefietste kilometers zullen worden afgewerkt door Yves, Peter, Ronny, Tim C en Martyn. Volg jij onze Challenge op de voet? Dat kan via onze social media kanalen! Vrije gift welkom op BE46 7340 5691 2636. De opbrengst gaat integraal naar de MS Liga!   Bedankt voor je steun! Onze Challenge was een succes! De opbrengst werd integraal overhandigt aan de MS Liga.
Arego en Carwash Club verzekeren u van een propere wagen
Gepubliceerd op: 30 augustus 2018
U sluit een autoverzekering af bij AREGO en samen met Carwash Club verzekeren we u van een propere wagen. Al enkele jaren hebben we met AREGO een samenwerking met Carwashclub Neerpelt. Ontdek de voorwaarden bij ons op kantoor.
Droogte in de landbouw
Gepubliceerd op: 1 augustus 2018
Als gevolg van de aanhoudende droogte hebben in de landbouw verscheidene teelten heel wat schade opgelopen of zijn teelten zo goed als verloren. Op vraag van een aantal landbouwers roepen verschillende gemeentes een landbouwcommissie samen om de schade officieel vast te stellen. Landbouwers mogen hun beschadigde oogst nog niet vernietigen (laten afdoen). Ze moeten eerst bij hun eigen gemeente de schattingscommissie aanvragen. Deze mensen bekijken dan hun getroffen percelen en maken hier dan een verslag van op. Dit document is zeer belangrijk voor het rampenfonds. Indien ze dit verslag niet hebben is de kans zeer groot dat ze geen vergoeding krijgen van de schade. Meer info staat op : www.boerenbond.be/droogte Klik op de volgende link voor de modelbrief voor het uitnodigen van de schattingscommissie die schriftelijk moet uitgenodigd worden. brief schattingscommissie landbouwschade Let op: 1. Aangifte doen kan tot en met 3 augustus 2018. (Dat is nu vrijdag!) 2. Maak ook foto’s van de schade. Die kunnen dan later worden toegevoegd aan het schadedossier, na vaststelling van de schade door de commissie. Deze foto’s kunnen het dossier versterken
Wat moet u zeker weten over GDPR
Gepubliceerd op: 20 mei 2018
Op 25 mei treden de nieuwe Europese privacyregels van de ‘General Data Protection Regulation’ in werking. Een bijkomende reden om als onderneming de privacy regels na te leven! We geven hier graag een overzicht van de meest gestelde vragen over GDPR. Wanneer mag ik, als bedrijf, nog persoonsgegevens van iemand gebruiken? Om de persoonsgegevens van iemand als bedrijf te mogen gebruiken moet u: een duidelijk doel hebben waarvoor u deze data wenst te gebruiken; waarbij het eveneens van belang is dat u data die u verwerft voor een bepaald doel niet zomaar mag gebruiken voor een ander doel. een wettelijke basis hebben om de gegevens te mogen verwerken. Wettelijke basissen voor legitieme verwerking van persoonsgegevens kunnen o.a. zijn een wettelijke verplichting (bv. voor loonadministratie), een contractuitvoering (elke actie in het kader van een contractuitvoering), toestemming (medische gegevens), een gerechtvaardigd belang (zo overstijgen de belangen van de onderneming het belang van de privacy bv. in het kader van fraude- of risicobestrijding). Nog belangrijk om te weten: op gegevens die u gewoon memoriseert, is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) niet van toepassing. Wanneer moet u de toestemming hebben om persoonsdata te gebruiken? Een persoon zal toestemming moeten geven voor specifieke doeleinden en/of specifieke data zoals bij de verwerking van gevoelige gegevens, medische gegevens, gegevens van minderjarigen (< 16 jaar voor privacy), verwerking van gegevens in het kader van taping (op band vastleggen) e.a. Een persoon kan de toestemming te allen tijde terug intrekken. Het intrekken van toestemming moet even eenvoudig kunnen als het geven van toestemming. Wat betekent het recht van verzet van een persoon in het kader van de nieuwe wetgeving? Een persoon kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met gerechtvaardigd belang, o.a. tegen het gebruik ervan voor direct marketing (zoals bv. het versturen van promotionele mails, contacteren per telefoon,...). Wat betekent het inzagerecht in het kader van GDPR? U moet het individu op zijn eenvoudig verzoek een overzicht geven van de gegevensverwerking: welke data u voor welke doeleinden gebruikt, met welke wettelijke basis, voor hoelang, wat de bron is van deze data, naar wie en waar deze data verspreid worden. Hierbij aansluitend kan een persoon altijd vragen zijn gegevens aan te passen en/of te verbeteren. Wat moet u doen als uw computer en uw gegevens gehackt worden? Indien u wordt geconfronteerd met een datalek (bv. uw systeem werd gehackt en alle data werden gestolen) dan hebt u een meldingsplicht binnen de 72 uur nadat u kennis hebt genomen van de inbreuk. Er moet ook een dataregister worden aangelegd. Wat houdt dat in? Het dataregister moet inzicht geven in welke persoonsgegevens u bijhoudt en voor welke doeleinden die gebruikt worden. Verder ook hoelang u die bewaart en de wettelijke basis ervoor. Het persoonlijk dataregister moet ook aantonen (tegenover de Privacycommissie) dat u de (nieuwe) regelgeving ernstig neemt. Weet tenslotte ook dat wanneer u de data niet meer gebruikt voor een bepaald doel, u die moet verwijderen. Dat moet u ook doen wanneer de maximale bewaartermijn is verstreken. Moeten ondernemers/zelfstandigen ook een DPO (data protection officer) aanstellen? Voor ondernemers is dit, anders dan voor grote bedrijven, geen verplichting (zie artikel 37, lid 1 AVG). Het is echter wel aanbevolen en verstandig om binnen uw bedrijf een contactpersoon aan te stellen die de rol opneemt van ‘privacy-aanspreekpunt’, bij wie de verzoeken tot uitoefening van de rechten worden gecentraliseerd en die bv. met leveranciers van software onderhandelt over het naleven van de AVG, die nieuwe projecten kritisch bekijkt, enz. Voor ondersteunende activiteiten (zoals personeelsbeheer, loonadministratie, boekhouding) kunt u als ondernemer ook een beroep doen op een derde verwerker, die dan de verantwoordelijkheid met betrekking tot de AVG draagt, maar als ondernemer moet u zelf ook de privacyrechten van het individu garanderen. Drie relevante tips Maak werk van het opmaken van een personal dataregister, het in kaart brengen van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dat is de rode draad in het kader van de GDPR-vereisten. Van daaruit start alles. Zorg voor transparantie ten overstaan van uw klanten over welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Doe dat met een duidelijke informatieclausule, gebaseerd op het personal data register. Zorg dat er iemand de privacy behartigt binnen uw bedrijf opdat het GDPR-compliant is en om vragen van klanten en derde partijen te beantwoorden. Ga met de gegevens van uw klanten om alsof het uw eigen gegevens zouden zijn. Bron: www.kbc.be/ondernemen/nl/nieuws/zaak-praktijk-en-u/gdpr.html
SEKURA SESSIE: 10-jarige aansprakelijkheid
Gepubliceerd op: 25 april 2018
Vanaf 1 juli 2018 is een verzekering tienjarige aansprakelijkheid verplicht voor alle bouwactoren. Dit was eerder al een verplichting voor de architecten. Met de Wet Peeters wordt de verzekeringsplicht nu ook uitgebreid naar de andere bouwactoren: aannemers, studiebureaus, stabiliteitsingenieurs,… De verzekering is verplicht voor woningbouw (huizen en appartementen), zowel voor nieuwbouw als renovaties, waarbij de tussenkomst van een architect en het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning nodig is. De aansprakelijkheid van de bouwactoren kan tien jaar lang na de aanvaarding van de werken worden ingeroepen voor fouten die de stabiliteit van het gebouw of van de belangrijkste delen ervan in gevaar brengen.
KBC ASSIST
Gepubliceerd op: 18 april 2018
Altijd en overal hulp bij de hand! Pech kan iedereen overkomen en het zorgt voor stress! U weet soms niet meteen wat u moet doen. Daarom is er nu KBC Assist, een smartphone-app van KBC en AREGO. Na uw aangifte kunnen wij onmiddellijk aan de slag om uw schade af te handelen. Laat u assisteren door AREGO en uw KBC Assist is klaar voor gebruik.
AREGO Starterspakket – Starten met een onderneming
Gepubliceerd op: 17 februari 2018
Een zaak starten is en blijft een grote uitdaging. Misschien bent u pas afgestudeerd en wil u als zelfstandige beginnen? Of u werkt in dienstverband en u wil uw droom realiseren. U kunt zelf een onderneming uit de grond stampen of een overname doen. Hoe dan ook, bij de start van een onderneming komt heel wat kijken. En goed advies is daarbij van essentieel belang. AREGO helpt u graag uit de startblokken en zorgt voor uw starterspakket verzekeringen.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!