Kies de juiste bescherming voor uw personeel

Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. Een werkenemer die tijdens het werk valt, en daardoor een maand thuis zit...

Maak een afspraak

Verplichte arbeidsongevallenverzekering

Wat er ook met uw werknemers gebeurt, zolang ze bij u aan het werk zijn, bent u verplicht ze tegen arbeidsongevallen te verzekeren. Ook wanneer ze pendelen tussen hun verblijfplaats en hun werkplaats. En u kunt uw werknemers nog meer bescherming bieden. Zo kunt u hun volledige loon verzekeren of ervoor zorgen dat ze ook bij een privé-ongeval goed verzekerd zijn. En uw onbezoldigde helpers of uw familieleden? Zijn zij goed verzekerd?

Wat dekt uw arbeidsongevallenverzekering?

Zodra u personeel in dienst neemt, legt de wet u een aantal verplichtingen op. Zo moet u verplicht een arbeidsongevallenverzekering sluiten voor al uw werknemers. Als uw werknemer een ongeval krijgt op het werk of onderweg naar of van het werk, dan komt de arbeidsongevallenverzekering tussen op deze vijf punten:

 • De kosten voor medische zorgen worden terugbetaald conform de barema’s van het RIZIV, alsook de vervoerskosten naar ziekenhuizen en artsen worden terugbetaald.
 • Een dagvergoeding van 90 % van het gemiddelde dagloon, vanaf de eerste dag tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
 • Uw medeweker ontvangt een vergoeding (rente) zodra zijn arbeidsongeschiktheid blijvend wordt.
 • Uw medewerker ontvangt een vergoeding als hulp van anderen nodig is. Na een ernstig blijvend letsel heeft uw medewerker misschien hulp van anderen nodig. Hij krijgt daarvoor dan een tegemoetkoming.
 • Bij een overlijden wordt het lichaam kosteloos gerepatrieerd en wordt er een tussenkomst voorzien in de begrafeniskosten. De nabestaanden krijgen een uitkering.

Voornaamste uitsluitingen

 • De stoffelijke schade. Als bijvoorbeeld uw werknemer valt en daardoor zijn kledij beschadigt, dan is deze kledij niet verzekerd.
 • De morele schade die uw werknemer kan oplopen door een arbeidsongeval.

Aanvullende waarborgen voor uw personeel

Naast de verplichte arbeidsongevallenverzekering kunt u uw personeel nog beter beschermen met de volgende aanvullende waarborgen:

Excedent-Wet

De vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet worden gebaseerd op een geplafonneerd loon. Sommige werknemers verdienen meer en ondernemingen kiezen er dan ook vaak voor hun personeel te verzekeren voor de loonmassa die dit plafond overstijgt.

Medische kosten

Niet alle medische kosten worden terugbetaald door de arbeidsongevallenverzekering. Als u de aanvullende verzekering Medische kosten sluit, dan ontvangt uw werknemer een vergoeding voor de medische kosten die de arbeidsongevallenverzekering niet terugbetaalt. Die kosten verzekeren we meestal tot een bedrag van 5.000 Euro per werknemer en per ongeval.

Privéleven

Voor sommige van uw werknemers is het heel moeilijk om uit te maken of ze iets doen in het kader van hun beroepsleven dan wel van hun privéleven. Als uw werknemer na het werk op zakenlunch gaat, of als hij gaat lunchen met vrienden die toevallig ook zakenpartners zijn, waar ligt dan het verschil als hij een ongeval krijgt? Om discussies te vermijden en/of uw personeel een extralegaal voordeel te geven, kunt u ook de ongevallen van uw werknemers tijdens hun privéleven verzekeren. Samen met de arbeidsongevallenverzekering biedt u zo een 24/7 bescherming aan.

Bijstand personeel

Werknemers die regelmatig voor het werk naar het buitenland moeten, kunnen rekenen op onze bijstand. We verlenen onder andere de volgende bijstandsprestaties: medische kosten, repatriëring, vervoer van bagage, overbrenging van het voertuig naar België, dringende hulp, vervroegde terugreis naar huis, overkomst van een familielied uit België, …

Bijkomende financiële bescherming voor uw bedrijf

Gewaarborgd loon

De eerste 14 dagen of de eerste maand na een ongeval betaalt u uw werknemer verder uit. U krijgt dan weer terugbetaald van uw arbeidsongevallenverzekeraar. Maar let op, die terugbetaling is beperkt:

 1. U krijgt maar 90 % van het basisloon terug
 2. Het gedeelte boven het wettelijk loonplafond arbeidsongevallen en de RSZ-werkgeversbijdragen worden niet terugbetaald

Met een verzekering Gewaarborgd loon en excedent-wet na een arbeidsongeval kunt u als werkgever die loonkosten recupereren.

Lagere premie dankzij Risk Management

Arego ontwikkelde voor het risico arbeidsongevallen een eigen methodologie, gebaseerd op ‘Risk Management’. Op basis van het schadeverleden wordt er grondig onderzocht hoe risico’s in de toekomst beheerst en beheerd kunnen worden. Gratis begeleiding kan leiden tot een optimalisatie van de schadefrequentie, -ernst en uitgaven. Minder schadegevallen = minder menselijk leed = minder uitgaven voor de verzekeraar = lagere premie!

Preventie van arbeidsongevallen

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor arbeidsongevallen of de herhaling ervan. Preventie en veiligheid op de werkvloer blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarom bent u als werkgever verplicht om specifieke veiligheidsmaatregelen op te nemen in het preventiebeleid voor uw ondernemening.

10 tips om arbeidsongevallen te voorkomen:

 1. Stel de organisatie van de preventiedienst op punt
 2. Onthaal nieuwe medewerkers
 3. Optimaliseer de beveiliging van machines
 4. Registreer en onderzoek incidenten en ongevallen
 5. Respecteer de preventiehiërarchie bij het nemen van maatregelen
 6. Wijs op de gevaren van verkeerde lichaamsbewegingen
 7. Orde en netheid blijven belangrijk
 8. Zorg dat looppaden en rijwegen duidelijk aangegeven zijn
 9. Stel de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking
 10. Communiceer de veiligheidsinstructies

Mocht u als bedrijf hulp nodig hebben bij het opstellen van een algemeen preventiebeleid en het opstellen van technische en organisatorische adviezen voor de verschillende werkplaatsen en productie-eenheden, kunnen we u hierbij bijstand verlenen.

Nuttige tips

 1. Let er op dat uw polis de juiste activiteiten van uw werknemers vermeldt en zeker die activiteiten vermeldt die gevaarlijker zijn en het risico verzwaren.
 2. Om een voordeligere premie te verkrijgen, geeft u best een overzicht van alle preventiemaatregelen die u hebt uitgevoerd.
 3. Indien uw medewerkers telewerk doen, of in het buitenland actief zijn, zorg voor aangepaste arbeidsovereenkomsten en zorg ook voor de juiste dekkingen in uw polis.
 4. Laat u bij een ernstig ongeval bijstaan. Als bestuurder van uw bedrijf kunt u zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en strafrechtelijk vervolgd worden (zie bestuurdersaansprakelijkheid).

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • Uitgebreide clausules
 • Kennis & preventie
 • 24/7 bereikbaar
 • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Lieve Vos

Mail 011 46 20 31

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!