Bescherm het vermogen van u als bestuurder

Eist een bedrijf, VZW of persoon een schadevergoeding omdat u een als bestuurder een fout maakt? De Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid beschermt uw vennootschap of vereniging én je privévermogen.

Maak een afspraak

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Als leidinggevende, zaakvoerder of bestuurder loopt u steeds meer risico op individuele vervolgingen in burgerlijke rechtspraak en strafzaken. Wanneer u een fout maakt, kunt u persoonlijk of hoofdelijk – voor de fout van een collega-bestuurder – aansprakelijk zijn en kan de schuldeiser ook uw privévermogen aanspreken. De verzekering BA Bestuurder beschermt u tegen alle financiële schadeclaims van derden die u aansprakelijk houden voor uw fouten als bestuurder. De verzekeraar betaalt naast de schadevergoeding ook de verdedigingskosten.

Wat is een bestuursfout?

Een bestuursfout is heel breed te interpreteren en heeft zelfs niet altijd te maken met de gewone dagelijkse activiteit van uw bedrijf. Bijvoorbeeld. U hebt een bouwbedrijf en uw bestuurder investeerde een deel van uw financiële activa in risicovolle aandelen. Helaas kwam hierdoor uw bedrijf in moeilijkheden en moest u personeel ontslaan. Dit kan beschouwd worden als een bestuursfout en heeft dus niets met uw bouwactiviteiten te maken.

Er moet worden opgemerkt dat de wetgeving in het kader van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude steeds meer evolueerde in de richting van het doorbreken van de beperkte aansprakelijkheid van rechtspersonen. Concreet heeft De Programmawet van 20 juli 2006 meer aansprakelijkheidsgronden voorzien waarbij u als bestuurder van een vennootschap persoonlijk verantwoordelijk kunt gesteld worden. Bestuurders, zaakvoerders en leidinggevenden van een vennootschap kunnen hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet-betalen van BTW, bedrijfsvoorheffing en schulden bij de RSZ, indien blijkt dat het faillissement van een vennootschap het gevolg is van een fout van de bestuurders. Herhaaldelijk betalingen van bovenstaande schulden niet uitvoeren wordt reeds aanzien als een fout met inderdaad de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurders tot gevolg.

Wat wordt door de rechtspraak nog beschouwd als bestuursfouten? Regelmatig niet aanwezig zijn op vergaderingen van de raad van bestuur; roekeloze geldbeleggingen aangaan met gelden van de vennootschap; gebrek aan toezicht op de activiteiten van de personen belast met het dagelijks bestuur; het faillissement van de vennootschap niet tijdig aangeven; vergeten verzekeringspolissen af te sluiten; het vergeten verlengen van een handelshuur; contracten afsluiten die duidelijk nadelig zijn voor de vennootschap; nog niet vervallen schulden te vroeg betalen en daardoor de cashsituatie van de onderneming in gevaar brengen; kredieten toekennen aan insolvabele vennootschappen of personen; na een ernstig arbeidsongeval; verduistering van activa; …

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de gerechtskosten voor de verdediging bij een rechtsvordering tegen een bestuurder. De polis dekt ook de burgerrechtelijke  aansprakelijkheid van de bestuurder ten gevolge van eisen met betrekking tot financiële verliezen. Zonder dekking kan een bestuurder verplicht zijn die kosten met eigen middelen te betalen.

De polis kan uitgebreid worden met volgende dekkingen: aansprakelijkheid met betrekking tot tewerkstellingsfouten;  dekking van de entiteit; aansprakelijkheid van managementvennootschappen.

Hoe kunnen wij u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!