Bescherm het vermogen van u als bestuurder

Als bestuurders van rechtspersonen een fout maken, kunnen ze daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Als bestuurder kunt u veroordeeld worden om vanuit uw privévermogen een schadevergoeding te betalen...

Maak een afspraak

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Waarom bestuurders en senior management een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben?

Als leidinggevende, zaakvoerder of bestuurder loopt u steeds meer risico op individuele vervolgingen in burgerlijke- en strafzaken. Wanneer u een fout maakt, kunt u persoonlijk of hoofdelijk (voor de fout van een collega-bestuurder) aansprakelijk zijn en kan de schuldeiser ook uw privévermogen aanspreken. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen financiële schadeclaims van derden die u aansprakelijk stellen voor uw fouten als bestuurder. De verzekeraar betaalt naast de schadevergoeding ook de verdedigingskosten.

Wat is een bestuursfout?

Een bestuursfout is heel breed te interpreteren en heeft zelfs niet altijd te maken met de gewone dagelijkse activiteit van uw bedrijf. Bv. u hebt een bouwbedrijf en u investeerde een deel van uw financiële activa in risicovolle aandelen. Helaas kwam hierdoor uw bedrijf in moeilijkheden en moest u personeel ontslaan. Dit kan beschouwd worden als een bestuursfout en heeft dus niets met uw bouwactiviteiten te maken.

Er moet worden opgemerkt dat de wetgeving in het kader van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude steeds meer evolueerde in de richting van het doorbreken van de beperkte aansprakelijkheid van rechtspersonen. Concreet heeft De Programmawet van 20 juli 2006 meer aansprakelijkheidsgronden voorzien waarbij u als bestuurder van een vennootschap persoonlijk verantwoordelijk kunt gesteld worden. Bestuurders, zaakvoerders en leidinggevenden van een vennootschap kunnen zo hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet-betalen van BTW, bedrijfsvoorheffing en schulden bij de RSZ, indien blijkt dat het faillissement van een vennootschap het gevolg is van een fout van de bestuurders. Herhaaldelijk betalingen van bovenstaande schulden niet uitvoeren wordt reeds aanzien als een fout met inderdaad de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurders tot gevolg.

Wat wordt door de rechtspraak nog beschouwd als bestuursfouten? Regelmatig niet aanwezig zijn op vergaderingen van de raad van bestuur; roekeloze geldbeleggingen aangaan met gelden van de vennootschap; gebrek aan toezicht op de activiteiten van de personen belast met het dagelijks bestuur; het faillissement van de vennootschap niet tijdig aangeven; vergeten verzekeringspolissen af te sluiten; het vergeten verlengen van een handelshuur; contracten afsluiten die duidelijk nadelig zijn voor de vennootschap; nog niet vervallen schulden te vroeg betalen en daardoor de cashsituatie van de onderneming in gevaar brengen; kredieten toekennen aan insolvabele vennootschappen of personen; na een ernstig arbeidsongeval; verduistering van activa; …

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de gerechtskosten voor de verdediging bij een rechtsvordering tegen een bestuurder. De polis dekt ook de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder ten gevolge van eisen met betrekking tot financiële verliezen. Zonder dekking kan een bestuurder verplicht zijn die kosten met eigen middelen te betalen.

Overzicht voornaamste dekkingen: 

 • De burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve vorderingen; ongeacht wie de vordering instelt, of deze gegrond is of niet!
 • Uw schadevergoeding en gerechtskosten. Wij betalen de verdedigingskosten vanaf het begin van de procedure. Bovendien bent u vrij in de keuze van uw advocaat.
 • Uw mandaten in filialen en vennootschappen waarin u een meerderheidsparticipatie aanhoudt (wereldwijd).
 • De externe mandaten die u opneemt in vennootschappen waarin u geen meerderheidsaandeelhouder bent.
 • De kosten om uw reputatie te herstellen.
 • De kosten om de intrekking of het ontslag van rechterlijke beslissingen te verkrijgen.
 • De verdedigingskosten zijn gedekt zonder sublimiet.

Intentionele daden, gekende feiten of omstandigheden, lichamelijke en materiële schade, belastingen en onverzekerbare boetes behoren tot de voornaamste uitsluitingen.

De polis kan uitgebreid worden met volgende dekkingen: aansprakelijkheid met betrekking tot tewerkstellingsfouten; dekking van de entiteit (Entity Cover);…

Managementvennootschap

In België richten natuurlijke personen vaak een managementvennootschap op, waarmee zij diensten verlenen aan bedrijven (opdrachtgever). Deze diensten kunnen we verdelen in drie categorieën:

 • Bestuursmandaten die opgenomen worden door een managementvennootschap
 • Consultancy-opdrachten die de managementvennootschap rechtstreeks levert aan de klanten van de opdrachtgever (vb. IT-consultant)
 • Managementtaken die de natuurlijke persoon verricht voor zijn opdrachtgever (vb. Functie van CEO, CFO, Commercieel directeur,…)

Er dient steeds gekeken te worden naar de polis bestuurdersaansprakelijkheid van de opdrachtgever. Vaak voorziet deze polis onvoldoende dekking voor de managementvennootschap. Daarom onderhandelen we een dekking op maat van de managementvennootschap en kunnen we alle verzekerbare aansprakelijkheidsrisico’s in één polis vervatten: beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, tewerkstellingsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

Hoe kunnen wij u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • Arego expertise
 • Bescherming die beantwoordt aan de wereld
 • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!