Zorg vandaag al voor later

Doorgaans ligt het wettelijk pensioen van een zelfstandige lager dan dat van een werknemer. Geen zin om in te boeten in uw huidige levensstandaard? Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kunt u nu al een extra pensioenkapitaal opbouwen voor later.

Maak een afspraak

VAPZ, sociaal VAPZ & POZ

Met het VAPZ bouwt de zelfstandige op een fiscaal voordelige manier een bijkomend pensioen op, naast zijn bescheiden wettelijk pensioen. Het VAPZ is dé spaarformule bij uitstek voor zelfstandigen: u zet jaarlijks een bedrag opzij en geniet bij uw pensionering van een mooi kapitaal. Bovendien biedt het u voldoende zekerheid dankzij een gegarandeerd rendement, dat nog aangevuld kan worden met een variabele winstdeling. En er is meer. Via uw belastingaftrek en uw lagere sociale bijdragen recupereert u tot bijna 65 % van uw gespaarde premie. U kunt kiezen uit een gewoon VAPZ of een Sociaal VAPZ, dat meer bescherming biedt. Bent u overtuigd en wilt u weten hoe u een VAPZ combineert met een IPT, POZ of andere vorm van sparen voor een aanvullend pensioen?

Waarom is een VAPZ iets voor u?

Een VAPZ, ook wel Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen genoemd, is de meest fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige. U kunt namelijk de bijdragen aftrekken als beroepskosten. Daardoor vermindert ook uw inkomen en moet u dus minder sociale bijdragen betalen.

Het biedt u de zekerheid van een gegarandeerd rendement en die garantie kan eventueel aangevuld worden met een variabele winstdeling, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeraar.

U spaart voor uw pensioen en kunt er ook voor kiezen om uw gezin extra te beschermen voor als u overlijdt. Zo komen ze niet in de kou te staan.

Daarnaast kunt u een deel van het pensioenkapitaal gebruiken om een vastgoedproject te financieren.

Ook is de eindfiscaliteit van een VAPZ interessant: de belasting gebeurt immers via het stelsel van de fictieve rente, het voordeligste taxatieregime.

Een VAPZ helpt u ten slotte om uw koopkracht tijdens de pensioenjaren te verhogen.

Welke keuzes heeft u?

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is toegankelijk voor iedere zelfstandige die (voldoende) sociale bijdragen betaalt en op die manier wettelijke pensioenrechten opbouwt.

U kiest vrij hoeveel u stort, met een maximum van 8,17 % van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar voordien, met een plafond van 3.291,30 euro (in 2020).

U kiest hoe vaak u stort: jaarlijks, om de zes of drie maanden of maandelijks.

Bovendien kunt u een aanvullende overlijdensdekking onderschrijven.

Minder sociale bijdragen en belastingen

 • De gestorte premies zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten. Zo geniet u een belastingbesparing in uw hoogste inkomensschijf.
 • Door deze aftrek heeft u een lager belastbaar inkomen en zullen de sociale bijdragen die u moet betalen ook dalen.
 • Bij de uitbetaling van het VAPZ profiteert u van een gunstige eindbelasting op uw opgebouwde kapitaal. Zo wordt er van het kapitaal (inclusief winstdeling) een RIZIV-heffing van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van maximum 2% afgehouden. Het kapitaal opgebouwd via winstdeling is vervolgens vrij van belastingen. Het andere gedeelte van de uitkering geniet een gespreide belastbaarheid als beroepsinkomen volgens het regime van de fictieve rente.
 • Er is geen premietaks verschuldigd.

Jaarlijks fiscaal optimaliseren

Samen met uw AREGO adviseur kunt u er jaarlijks voor zorgen dat u het maximale fiscale voordeel uit uw VAPZ haalt. Of u kiest voor KBC Touch en u kunt het gewoon zelf.

Sociaal VAPZ

Als u een aanvullend pensioen opbouwt via een sociaal VAPZ (sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen), dan kiest u voor een maximum aan bescherming en fiscale voordelen. Er wordt gesproken over een ‘sociaal’ VAPZ, omdat 10% van uw gestorte bijdragen automatisch naar een solidariteitsfonds gaan. Hierdoor genieten u en uw nabestaanden extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

De extra dekking van het sociaal VAPZ is aardig meegenomen, maar blijft relatief beperkt. Een degelijke verzekering Gewaarborgd Inkomen blijft voor elke zelfstandige een absolute must.

POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen)

De POZ is een nieuwe mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen voor zelfstandigen zonder een vennootschap. U bouwt hierdoor op een fiscaal voordelige manier een extra pensioenkapitaal op bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

U bepaalt zelf het bedrag dat u wilt sparen. Daarbij is het wel belangrijk dat u o.a. de 80 %-regel respecteert om de belastingvermindering te kunnen genieten.

U kunt kiezen tussen een eenmalige bijdrage of periodieke bijdragen.

Bovendien kunt u een aanvullende overlijdensdekking onderschrijven.

U geniet aanzienlijke fiscale voordelen

Als u voldoet aan de voorwaarden voor belastingvermindering, waaronder de 80 %-regel, geniet u 30 % vermindering in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting). Dat betekent dat uw totale pensioen (de som van uw wettelijk pensioen en eventuele aanvullende pensioenen) voor een volledige loopbaan van 40 jaar niet meer mag bedragen dan 80 % van uw referentie-inkomen. Het referentie-inkomen is het gemiddelde van de gecorrigeerde inkomsten van de 3 vorige belastbare periodes.

Op de einddatum van uw contract zijn volgende fiscale regels van toepassing:

 • Een solidariteitsbijdrage tot 2 % op de totale uitkering
 • Een RIZIV-bijdrage van 3,55 % op de totale uitkering
 • Bij uitkering bij pensionering of overlijden, op het kapitaal min de winstdeling, na aftrek van de solidariteitsbijdrage en de RIZIV-bijdrage: een belasting van 10%. Bij uitkeringen op een ander tijdstip: een belasting van 33%. De eventuele winstdeling is vrijgesteld van die belasting.

Het is belangrijk dat u enkele gegevens meedeelt zodat wij u een offerte op maat kunnen maken: nationaal identificatienummer, beroepsactiviteit, referentie-inkomen, gegevens over uw loopbaan, pensioenkapitaal reeds verzekerd in andere pensioenplannen van de 2e pijler, enz. We raden u aan om uw laatste 3 belastingaangiften en de pensioenfiches van uw andere tweedepijlerpensioenplannen mee te nemen. Samen met u maken we een behoefteanalyse en stellen we u de meest geschikte oplossing voor om een aanvullend pensioen op te bouwen, die u bovendien fiscale voordelen biedt.

Voor bedrijfsleiders met vennootschap

Als u bedrijfsleider bent, kunt u uw VAPZ cumuleren met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Ook cumulatie met pensioensparen en langetermijnsparen is mogelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze adviseurs of klik op hoger vermelde link.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • Fiscaal voordeel
 • Sociaal voordeel
 • Gunstige eindbelasting
 • Gegarandeerd rendement
 • U kiest zelf hoeveel u spaart

Arego specialist

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!