Zorg vandaag al voor later

Doorgaans ligt het wettelijk pensioen van een zelfstandige lager dan dat van een werknemer. Geen zin om in te boeten in uw huidige levensstandaard? Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kunt u nu al een extra pensioenkapitaal opbouwen voor later.

Maak een afspraak

VAPZ en sociaal VAPZ

Met het VAPZ bouwt de zelfstandige op een fiscaal voordelige manier een bijkomend pensioen op, naast zijn bescheiden wettelijk pensioen. Het VAPZ is dé interessante spaarformule voor zelfstandigen: u zet jaarlijks een bedrag opzij en geniet bij uw pensionering van een mooi kapitaal. Bovendien biedt het u voldoende zekerheid dankzij een gegarandeerd rendement, dat nog aangevuld kan worden met een variabele winstdeling. En er is meer. Via uw belastingaftrek en uw lagere sociale bijdragen recupereert u tot bijna 65 % van uw gespaarde premie. U kunt kiezen uit een gewoon VAPZ of een Sociaal VAPZ, dat meer bescherming biedt.

Wat is een VAPZ?

U zet elk jaar een som opzij naar keuze: minimaal 300 euro en maximaal 8,17 % van het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar voordien, met een plafond van 3.187,04 euro (in 2018). Op pensioenleeftijd geniet u dan van een mooi kapitaal gevormd door de gestorte premies en een aantrekkelijke intrest. Met een Sociaal VAPZ kunt u 10 % meer aftrekken dan bij een ‘gewoon’ VAPZ en bent u beter beschermd bij o.a. arbeidsongeschiktheid.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is toegankelijk voor iedere zelfstandige die (voldoende) sociale bijdragen betaalt en op die manier wettelijke pensioenrechten opbouwt.

De voordelen van een ‘gewoon’ VAPZ

Minder sociale bijdragen en belastingen

  • De gestorte premies zijn integral aftrekbaar als beroepskosten. Jaarlijks kunt u tot 8,17 % van uw inkomen van drie jaar eerder storten voor het VAPZ. Zo geniet u een belastingbesparing in uw hoogste inkomensschijf.
  • Door deze aftrek heeft u een lager belastbaar inkomen en zullen de sociale bijdragen die u moet betalen ook dalen.
  • Bij de uitbetaling van het VAPZ profiteert u van een gunstige eindbelasting op uw opgebouwde kapitaal. Zo wordt er van het kapitaal (inclusief winstdeling) een RIZIV-heffing van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van maximum 2% afgehouden. Het kapitaal opgebouwd via winstdeling is vervolgens vrij van belastingen. Het andere gedeelte van de uitkering geniet een gespreide belastbaarheid als beroepsinkomen volgens het regime van de fictieve rente.
  • Er is geen premietaks verschuldigd.

Jaarlijks fiscaal optimaliseren

Samen met uw AREGO adviseur kunt u er jaarlijks voor zorgen dat u het maximale fiscale voordeel uit uw VAPZ  haalt. Of u kiest voor KBC Touch en u kunt het gewoon zelf.

Veilige pensioenspaarformule: gegarandeerde opbrengst

De gestorte premies leveren tot op het moment van pensionering een rendement op en vormen het finale pensioenkapitaal.

Extra bescherming voor uw nabestaanden met de waarborg overlijden

U kunt in het contract een aanvullende overlijdensdekking opnemen. Hiermee beschermt u uw nabestaanden. Wanneer u vroegtijdig komt te overlijden, ontvangen zij het afgesproken kapitaal bij overlijden.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

De voordelen

  • Fiscaal voordeel
  • Sociaal voordeel
  • Gunstige eindbelasting
  • U kiest zelf hoeveel u spaart

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!