Hoe het loon van uw personeel optimaliseren?

Uw personeel gemotiveerd houden? Dat gaat perfect met extralegale voordelen. In de concurrentiestrijd zijn de meest succesvolle ondernemingen diegene die ook hun menselijk kapitaal efficiënt beheren.

Maak een afspraak

Employee Benefits – Groepsverzekering

Elke vergoeding die een arbeider, bediende of kaderlid bovenop zijn salaris ontvangt, noemt men een bovenwettelijk voordeel of employee benefit. Dat kunnen een bedrijfswagen, maaltijd- en/of ecocheques, forfaitaire onkostenvergoeding, GSM en/of laptop, pensioenplan, hospitalisatieverzekering en andere voordelen zijn. De meest gekende naast een bedrijfswagen, zijn de groepsverzekering en de collectieve hospitalisatieverzekering. Ook een bonusplan om de spilfiguren in uw bedrijf een extra stimulans te geven, behoort tot de mogelijkheden.

Groepsverzekering personeel

Een groepsverzekering is een slimme manier om voor uw medewerkers een kwalitatief aanvullend pensioen op te bouwen voor later. Daarnaast kunt u uw personeel tijdens hun loopbaan extra zekerheid geven via een aantal aanvullende waarborgen: uitkering bij vroegtijdig overlijden, aanvulling van het inkomen bij een arbeidsongeschiktheid, premievrijstelling en collectieve hospitalisatieverzekering.

Het pensioen steunt op drie pijlers:

  • 1ste pijler: wettelijk pensioen
  • 2de pijler: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en Individuele Pensioentoezegging (IPT) & aanvullend pensioen voor werknemers via groepsverzekeringen of andere collectieve regelingen
  • 3de pijler: pensioen- en langetermijnsparen

Fiscale voordelen groepsverzekering

Voor werkgevers

Net zoals lonen zijn de premies van de groepsverzekering fiscaal aftrekbaar. Op die premies betaalt u als werkgever slechts 8,86 % RSZ-bijdrage. Een verschil van ongeveer 25 % in vergelijking met de RSZ-bijdrage op lonen. Er zijn uiteraard wel een aantal fiscale voorwaarden.

Voor uw werknemers

Ook voor uw medewerkers zijn de groepsverzekeringspremies interessant. Het fiscaal voordelige regime zorgt dat ze er dubbel zoveel aan overhouden als aan een loonsverhoging.

Voor wie?

De groepsverzekering volgt het principe van non-discriminatie. Dat wil zeggen dat u een groepsverzekering alleen mag afsluiten voor al uw medewerkers, of voor een bepaalde categorie: directieleden, kaderfuncties, handelsvertegenwoordigers, werknemers. Uw Arego adviseur zorgt samen met u voor maatwerk. En voor welk budget? Dat bepaalt u helemaal zelf.

Keuze uit 3 formules

Naast een keuze voor maatwerk, biedt Arego twee formules aan die volledig afgestemd zijn op de behoeften van de KMO. Ze bieden een eenvoudig, kwaliteitsvol aanvullend pensioen met weinig bijkomende administratie. Ideaal om mee van start te gaan:

  1. Formule met vast bedrag: U betaalt een vast bedrag per medewerker. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 2 %. Hierdoor evolueren het aanvullend pensioen en de uitkeringen mee met de levensduurte.
  2. Formule met bedrag afhankelijk van het loon: U geeft uw medewerkers een aanvullend pensioen en minimumkapitaal bij overlijden in verhouding tot hun individuele loon. Vanwege de loonindexatie evolueren het aanvullend pensioen en de uitkeringen mee met de levensduurte.

Extra dekkingen

Om uw werknemers te laten genieten van extra voordelen kunt u ook steeds een overlijdensdekking voorzien, een premievrijstelling bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid en/of een aanvulling van het inkomen in de vorm van een gewaarborgd inkomen. Premievrijstelling betekent dat u geen premie meer betaalt voor het pensioenplan van de medewerker die arbeidsongeschikt wordt. Uw medewerker blijft zo zeker van verdere pensioenopbouw. Daarnaast behoudt hij ook zijn overlijdensdekking. Kiest u voor een gewaarborgd inkomen, dan kunt u het inkomensverlies van uw medewerker aanvullen tot 80 % van zijn bruto belastbaar inkomen. U betaalt hiervoor een premie bovenop de basispremie.

Een goede gezondheid is de basis voor iedereen. En als het dan even wat minder gaat, is het voor iedere werknemer een troef dat zijn werkgever alvast gedacht heeft aan de financiële gevolgen van een hospitalisatie. Lees hierover meer op onze pagina over de collectieve hospitalisatieverzekering.

Gevolgen van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden?

Vanaf 1 januari 2015 is het voor werkgevers verboden om arbeiders en bedienden verschillend te behandelen in groepsverzekeringen. Pensioenplannen gesloten na 1 januari 2015, mogen geen discriminaties bevatten. Bestaande discriminaties in oudere plannen moeten tegen 2025 geleidelijk weggewerkt worden.

Neem hierover contact op met uw Arego adviseur.

Uw groepsverzekering eenvoudig beheren

Ontdek het KBC Business Dashboard

Het KBC Business Dashboard is een digitaal portaal waarmee u vlot al uw bank- en verzekeringszaken voor uw onderneming beheert, waaronder uw groepsverzekering. Ontdek het hier.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

  • Arego expertise
  • Fiscale voordelen & flexibiliteit
  • Werknemers belonen
  • Werknemers binden

Arego specialist

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!