Verzeker de ziekenhuiskosten van uw werknemers en krijg zelf een fiscaal voordeel

Dankzij de Collectieve Hospitalisatieverzekering vergoedt u de medische kosten van uw werknemers bij een ziekenhuisopname naar aanleiding van een ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie.

Maak een afspraak

Employee Benefits – hospitalisatieverzekering

Elke vergoeding die een arbeider, bediende of kaderlid bovenop zijn salaris ontvangt, noemt men een bovenwettelijk voordeel of employee benefit. Dat kunnen een bedrijfswagen, maaltijd- en/of ecocheques, forfaitaire onkostenvergoeding, GSM en/of laptop, pensioenplan, hospitalisatieverzekering en andere voordelen zijn. De meest gekende naast een bedrijfswagen, zijn de groepsverzekering en de collectieve hospitalisatieverzekering. Ook een bonusplan om de spilfiguren in uw bedrijf een extra stimulans te geven, behoort tot de mogelijkheden.

Collectieve hospitalisatieverzekering

Dankzij de Collectieve hospitalisatieverzekering vergoedt u de medische kosten van uw werknemers en zorgt u zo voor een mooi extralegaal voordeel. En een fiscaal voordeel voor u, want u betaalt geen RSZ-bijdragen op de premies.

Hoewel de sociale zekerheid tussenkomt voor de meeste medische kosten, wordt de patiënt, zeker bij een hospitalisatie, opgezadeld met een aantal kosten zoals remgelden, honoraria en verblijfskosten. Natuurlijk kan de werknemer voor een individuele polis zorgen, maar indien u als werkgever een collectief contract afsluit voor uw medewerkers zijn er een aantal voordelen: de premiezetting is gunstiger, alsook de acceptatiecriteria.

Aansluitingsmodaliteiten

Uw werknemer kan alleen of samen met zijn gezinsleden aansluiten. Soms is er sprake van een wachttijd en in dat geval is de verzekerde tijdens een vooraf bepaalde periode, die start bij de aansluiting, niet verzekerd voor ziekte of bevalling. Mits voldoende grote groepen (vanaf 5 hoofdaangeslotenen) vervallen de medische formaliteiten en geldt een volledige dekking vanaf de eerste dag, zelfs voor voorafbestaande aandoeningen.

De waarborgen

De meeste collectieve regelingen voorzien in de eerste plaats een verzekering bij hospitalisatie en komen alle medische kosten in aanmerking voor terugbetaling. Het moet uiteraard wel om een medisch noodzakelijke opname gaan wegens ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling.

Deze dekking wordt meestal uitgebreid voor de ambulante kosten (kosten gemaakt buiten het ziekenhuis) in een periode voor en na de hospitalisatie, voor zover de gemaakte kosten in verband staan met de aandoening waarvoor men is opgenomen.

Ook de kosten voor ambulante medische zorgen worden vergoed als de patiënt lijdt aan een zware ziekte, zoals onder meer kanker, dementia, MS, diabetes,…

Het is niet gebruikelijk om alle medische kosten integraal terug te betalen. Meestal is er een eigen risico. Het eigen risico, vrijstelling of franchise kan neerkomen op een absoluut bedrag per verzekerde en per jaar dat altijd ten laste blijft van de verzekerde.

Klik voor meer informatie over de Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering.

De gratis AssurCard

Al uw werknemers en hun verzekerde gezinsleden krijgen een AssurCard. Weten ze dat ze voor een opname naar het ziekenhuis moeten? Of worden ze onverwacht opgenomen? Eventjes bellen met ons hospitalisatieteam op het gratis groene nummer 0800 900 68. Het ziekenhuis stuurt ons de rekening, wij betalen ze. Uw werknemer krijgt een kopie ter informatie.

Wat als een werknemer uw bedrijf verlaat?

Gaat uw medewerker met pensioen? Nemen of krijgen ze hun ontslag? Dan kunnen ze de collectieve hospitalisatieverzekering omzetten naar een individuele hospitalisatieverzekering met dezelfde waarborgen. Voldoen ze aan alle wettelijke voorwaarden? Dan moeten ze geen medische vragenlijst invullen. Afhankelijk van hun leeftijd moeten ze wel rekening houden met een duurdere premie. Om die te betalen, kunnen ze via een plan nu al een reservepotje opbouwen.

Klik voor meer informatie over het KBC-Hospitalisatieplan.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

  • Ruime waarborgen
  • Extralegaal voordeel
  • Wereldwijde dekking
  • AssurCard

Arego specialist

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!