Schade door wijziging van omgevings-, klimaat- en groeifactoren

Onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid? Plotse wijziging in de klimaat- en groeifactoren? Uw bedrijf lijdt hierdoor schade. U kunt zich daarvoor verzekeren.

Maak een afspraak

Wijziging in omgevings-, klimaat- en groeifactoren

Bij koopwaar kan de kwaliteit en de houdbaarheid onder invloed staan van omgevingsfactoren. Denk aan zout in te vochtige ruimtes of vlees in een te warme omgeving. De installaties die deze omgevingsfactoren optimaal houden, kunnen al eens falen. Om u tegen het financiële verlies daardoor te beschermen werd deze verzekering in het leven geroepen.

Uw kwekerij loopt het risico op financieel verlies bij wijziging van klimaat- en groeifactoren. Denk aan het slecht functioneren van bijvoorbeeld een ventilatiesysteem of het uitvallen van een cruciaal automatisch voedingssysteem, … Ook voor dergelijke risico’s hebben wij voor u een oplossing.

Verzekering schade door wijziging van de omgevingsfactoren

Deze verzekering beschermt de verzekerde tegen beschadiging van de verzekerde goederen door een onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren in de verzekerde bedrijfsgebouwen, zoals de temperatuur, luchtsamenstelling en -vochtigheid.

Deze verzekering is bestemd voor bedrijven die koopwaar in een koelruimte of een andere geklimatiseerde ruimte bewaren.

Verzekering schade door wijziging van klimaat- en groeifactoren

Deze verzekering beschermt de verzekerde tegen beschadiging van de verzekerde goederen door een onvoorziene en plotse wijziging in de klimaat- en groeifactoren in de verzekerde bedrijfsgebouwen, zoals de temperatuur, luchtsamenstelling en -vochtigheid.

Deze verzekering is bestemd voor kippenkwekerijen of varkenshouderijen die kippen of varkens tegen verstikking willen verzekeren, of voor champignonkwekerijen en andere gewassen in een serre.

Welke preventiemaatregelen?

De volgende maatregelen moet u steeds naleven:

  • Regelmatig controleren of installaties goed functioneren
  • Regelmatig ijken van sensoren
  • De nodige onderrichtingen geven met het oog op voorkomen en beperken van schade aan de mensen die toezicht houden op de installaties

In de bijzondere voorwaarden kunnen nog bijkomende eisen worden gesteld. Zo kan de verzekeraar een noodstroomgenerator eisen voor grote koelruimtes of glastuinbouw-risico’s.

Nuttige tips

Indien zowel de verzekering ‘productieverlies’ als de verzekering ‘wijziging van omgevingsfactoren’ werd gesloten, wordt ook voor een verzekerd schadegeval binnen de verzekering ‘wijziging van omgevingsfactoren’ het productieverlies vergoed (materiële + financiële schade).

Bij schade geldt de verplichting om het schadegeval binnen de 24 uur aan te geven.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

  • Unieke waarborgen
  • Arego expertise
  • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!