Veehouders en glastuinders verzekerd

Uw productie bestaat uit levende dieren? Dan weet u dat de financiële impact bij schade aan uw dieren erg groot kan zijn. Teelt onder glas is niet zonder risico’s. Wat als uw gewassen of installaties beschadigd raken?

Maak een afspraak

Verzekering productieverlies

Uw brandverzekering verzekert uw gebouwen, constructies, materieel, koopwaar, dieren en gewassen. Voor de sectoren Land- en Tuinbouw en Glastuinbouw gaan AREGO en KBC nog een stap verder. Met de Verzekering Productieverlies kunt u namelijk ook uw productie verzekeren. Zo geniet u financiële bescherming tegen risico’s die uw productie bedreigen en beschermt u uw bedrijfsresultaat. Zo zorgt de Verzekering Productieverlies voor een snelle doorstart van uw bedrijf na een schadegeval.

Melkvee, varkens en pluimvee

De KBC-Verzekering Productieverlies is een verzekering van uw dieren en vergoedt zowel de materiële schade als het financiële verlies na een verzekerde schade aan uw dieren. Dit verzekeringsaanbod geldt voor: melkvee, varkens (vleesvarkens en zeugen) en kippen (braad- en legkippen).

Wat is verzekerd?

Productieverlies door volgende schadegevallen:

  • Ongeval aan uw dieren
  • Vandalisme en (poging tot) diefstal
  • Zelfs als de dieren zelf niet beschadigd zijn (vb. brand in de stal terwijl uw koeien in de wei staan)

Om verzekerd te zijn, moet u ons enkel het totaal aantal vergunde dierplaatsen meedelen. Bovendien verzekeren we hiermee uw productieverlies, rekening houdend met de actuele prijs van uw dieren. We vergoeden de daling van uw bedrijfsresultaat gedurende een vergoedingsperiode van 12 maanden. Voor legkippen wordt die vergoedingsperiode gelijkgesteld met hun legperiode tot 14 maanden.

Teelt onder glas

Raken de gewassen of uw installaties beschadigd, dan kunt u door de Verzekering Productieverlies rekenen op een vergoeding voor uw materiële schade en uw financieel verlies.
De verzekering is mogelijk voor de glastuinbouwsector, dus voor teelten in serres en folieserres (uitgezonderd plastic tunnels).

Wat is verzekerd?

Productieverlies door de volgende schadegevallen:

  • Onverwachte beschadiging of diefstal van gewassen
  • Zelfs als die gewassen zelf niet rechtstreeks beschadigd zijn
  • De verzekering is ook van toepassing op beurzen, evenementen en veilingen

De daling van uw bedrijfsresultaat wordt vergoed gedurende 12 maanden.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

  • Unieke waarborg
  • Arego expertise
  • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!