Uw vervoerde goederen beter beschermd

U bent geregeld op de baan met heel wat materieel in uw laadruimte. Of met koopwaar dat u gaat afleveren bij uw klanten. Maar zijn uw materieel en koopwaar ook verzekerd bij een verkeersongeval? Of als ze gestolen worden? Of als er bij het laden en lossen iets misloopt?

Maak een afspraak

Verzekering voor goederen die u vervoert

Net om die reden hebben we samen met KBC de Verzekering Vervoerde Goederen ontwikkeld. Die verzekert uw materieel en koopwaar niet alleen op uw bedrijf, maar ook op verplaatsing tegen de gevaren die daarbij komen kijken. Deze verzekering is een aanvulling op uw brandverzekering en ze beschermt uw materieel en de goederen die u in uw voertuigen vervoert voor eigen rekening. Als uw koopwaar en materieel beschadigd of gestolen worden, kunt u toch de afspraken met uw klanten nakomen. Dankzij de vergoeding kunt u immers snel opnieuw leveren of het werk hervatten met nieuw materieel.

Verzekering Vervoerde goederen

Wanneer kunt u een beroep doen op deze verzekering?

Naargelang van de keuze die u hebt gemaakt, verzekeren we uw koopwaar en/of uw materieel als de goederen zich bevinden in een voertuig tijdens transport voor eigen rekening in België en tot 150 km daarbuiten, bij stilstand op de bedrijfsligging, op uw privéadres of dat van uw personeel, op het leveringsadres, op de werf waar u een werk uitvoert of tijdens een vrijwillig oponthoud onderweg van niet langer dan twee uur.

Het voertuig moet behoren tot uw wagenpark, waarvan u het aantal voertuigen hebt opgegeven. De aanhangwagens zijn gelijkgesteld met een voertuig, zelfs als ze zijn losgekoppeld.

Wat is verzekerd?

De schade aan uw materieel en koopwaar die wordt veroorzaakt door:

 • Een ongeval aan het voertuig (bv. een aanrijding of het haaks slaan van de aanhangwagen)
 • Een ongeval tijdens het laden en lossen
 • Een verzekerd gevaar, zoals brand, natuurrampen, vandalisme, waterschade, enz.
 • Diefstal (facultatief)

Wat is niet verzekerd?

 • Het voertuig zelf
 • Schade door overbelasting of gebrekkige staat van het voertuig
 • Niet-functionele schade aan het materieel
 • Diefstal uit de passagiersruimte
 • Niet alle activiteiten en ook niet alle goederen kunnen worden verzekerd
 • Goederen in voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton

Welke preventiemaatregelen zijn van toepassing bij diefstal?

U moet uw voertuig en lading beveiligen door de aanwezige beveiligingssystemen te activeren als u niet bij het verzekerde voertuig of de aanhangwagen bent, portieren te sluiten en ervoor te zorgen dat de laadruimte ontoegankelijk is. Als er schade ontstaat omdat deze preventiemaatregel niet is nageleefd, heeft de verzekeraar het recht de vergoeding daarvoor te weigeren.

‘s Nachts (tussen 22 en 6 uur) moet het verzekerde voertuig gestald worden op een bewaakte plaats, in een gebouw dat op slot is of op een volledig omheind en met een slot afgesloten terrein dat grenst aan een gebouw dat u of uw personeel bewoont. Buiten die plaatsen moet het voertuig uitgerust zijn met een alarmsysteem met een geluidssignaal. Is dat niet het geval, dan past de verzekeraar een bijkomende franchise toe van 25% van de verzekerde schade.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • Uw vervoerde goederen altijd verzekerd
 • Bescherming bij diefstal
 • Bijkomende kosten verzekerd
 • Arego expertise

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!