Sanering door een lekkende stookolietank

Onderschat milieurisico's niet! Een bodemsanering kost handenvol geld en dient vaak op vrij korte termijn uitgevoerd te worden.

Maak een afspraak

Verzekering bodemvervuiling

Zowel bij ondergrondse als bovengrondse stookolietanks is een lek niet ondenkbaar. Laat u verzekeren voor de gevolgen daarvan. De Verzekering bodemsanering beschermt de verzekerde tegen vervuiling van de bodem door weggevloeide stookolie uit een tank of uit de bijbehorende leidingen. De verzekering geldt ook als de vervuiling ontstaat bij het vullen van een stookolietank.

Deze verzekering is bestemd voor bedrijven die stookolie gebruiken voor verwarmingsdoeleinden.

Welke stookolietanks zijn verzekerd?

Deze verzekering is bestemd voor stookolietanks die gebruikt worden voor verwarmingsdoeleinden. Bovengronds gelegen tanks zijn altijd verzekerd, voor ondergronds gelegen tanks geldt een leeftijdsbeperking:

  • 45 jaar voor ondergrondse tanks gelegen buiten een waterwingebied of beschermingszone
  • 35 jaar voor ondergrondse tanks gelegen in een waterwingebied of beschermingszone

De totale opslagcapaciteit op de verzekerde ligging mag niet meer bedragen dan 20 000 liter, ongeacht het aantal aanwezige tanks.

Wat is verzekerd?

Lokaliseren en beperken van de vervuiling

Wij sturen een deskundige ter plaatse om de aard en de ernst van de vervuiling vast te stellen. We regelen ook de noodzakelijke maatregelen om de gevolgen te beperken. Daarnaast licht de deskundige u in over de wettelijk voorgeschreven procedures en helpt hij bij het vervullen van de formaliteiten.

Saneringswerken

De verzekeringsmaatschappij neemt in uw naam en voor uw rekening het saneringsproject ten laste. Hierbij worden de voorgeschreven procedures en saneringsrichtlijnen gevolgd. Als de verontreiniging zich heeft voortgezet naar de terreinen van de buren, worden de saneringswerken ook daar voortgezet. Wanneer uw aansprakelijkheid verzekerd is, dan moeten de uitgaven beschouwd worden als een voorschot op de tegemoetkoming van uw aansprakelijkheidsverzekeraar.

Schade door sanering

Het herstellen van de tuin en de terreinen in hun oorspronkelijke staat zit ook vervat in de waarborgen. Daarnaast wordt ook de schade aan derden vergoed door de werken, waarvoor u als opdrachtgever van de werken aansprakelijk wordt gesteld.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

  • Doeprestatie
  • Saneringswerken
  • Schade door sanering

Arego specialist

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!