Wees voorzichtig met advies en dienstverlening

Moet u een schadevergoeding ophoesten of heeft u juridische kosten omdat u of een van uw medewerkers een beroepsfout heeft gemaakt? Met de Polis Beroepsaansprakelijkheid dekt u uzelf en uw bedrijf in.

Maak een afspraak

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt u als dienstverlener tegen de schade als gevolg van uw advies, berekeningen of daden. Dit is nuttig voor alle dienstverleners, in het bijzonder in de juridische, financiële en medische sector. Maar ook ICT-consultants en architecten hebben baat bij deze waarborg.

Voor bepaalde gereglementeerde beroepen, zoals advocaten en architecten, is het afsluiten van een polis beroepsaansprakelijkheid zelfs verplicht.

Voor wie is het belangrijk deze aansprakelijkheid te verzekeren?

De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de contractuele aansprakelijkheid af bij de slechte uitvoering van contractuele verbintenissen of de niet uitvoering ervan. Een aantal beroepen zijn wettelijk of deontologisch verplicht hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Denk maar aan architecten en advocaten.

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Peeters-Ducarme wordt de wettelijke verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid, die voor architecten reeds bestond, ook uitgebreid naar alle andere dienstverleners in de bouw.

Naast de bouwsector kunnen een aantal andere beroepen ook best voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd zijn. Bijvoorbeeld: geneesheren, boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren, notarissen en advocaten, veeartsen, vastgoedmakelaars en beheerders van gebouwen, verzekeringsmakelaars en bemiddelaars, consultants, leveranciers van software en IT-adviseurs,…

Waarom de verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten?

Iedereen is het er over eens dat onze samenleving steeds mondiger wordt en dat de mensen steeds meer rechten hebben op de vergoeding van hun schade. Ze zijn niet alleen assertief, maar hebben ook verschillende hulpmiddelen ter beschikking zoals internet, consumentenorganisaties en “gratis” adviesbureaus.

Slachtoffers en benadeelden gaan dus steeds vaker hun rechten verdedigen en schadevergoedingen vorderen. Daarbij kunnen ze meer en meer beroep doen op uitgebreide rechtsbijstandsverzekeraars om hun belangen te verdedigen en zodoende worden hun juridische belangen verdedigd en de geleden schade gevorderd, hetzij minnelijk hetzij via gerechtelijke procedure.

Het is daarom belangrijk dat u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit. De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt de schadevergoeding, maar zal eerst uw belangen verdedigen en onderzoeken of uw aansprakelijkheid wel degelijk betrokken is. Bovendien zal uw aansprakelijkheidsverzekeraar erop toezien dat de schadevordering niet overdreven is opgesteld door de schadelijder. Een expertise door deskundigen is niet alleen nuttig maar ook vereist. Er dient slechts vergoed te worden in de mate dat u aansprakelijk gesteld wordt en de schade realistisch en verantwoord is. Zonder aansprakelijkheidsverzekeraar moet u als bedrijfsleider deze klus zelf klaren…

Waarborgen en verzekerde bedragen

Een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering is maatwerk. We passen de dekkingen en de bedragen die u wilt verzekeren aan uw beroepsactiviteit aan, letten op de territoriale uitgestrektheid, uw mogelijke anterioriteitsdekking (u kunt daarmee ook een afgesproken periode uit het verleden in dekking nemen) en de waarborg rechtsbijstand.

Om uw bedrijfswerking volledig te beschermen bekijken we uw volledige bedrijfswerking en bekijken we ook uw burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf en uw bestuurdersaansprakelijkheid.

Hoe kunnen wij u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

  • Arego expertise
  • Uitgebreide risicoanalyse
  • Maatwerkpolis
  • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!