Beperk uw bedrijfsverliezen

Verzeker de continuïteit van uw bedrijf na een zware schade.

Maak een afspraak

Verzekering bedrijfsschade

Het zal u maar overkomen: een zware brand teistert uw bedrijf of handelszaak. Ook al bent u goed verzekerd en wordt de schade aan het gebouw en de inhoud snel geregeld, dan nog zal het wellicht maanden duren vooraleer uw activiteit terug kan worden opgestart. Denk aan bouwvergunningen, milieuvergunningen, enz… vooraleer u het bedrijfspand kunt herbouwen. Zolang de activiteit niet kan heropgestart worden, zijn er ook geen inkomsten. Maar de vaste kosten blijven ondertussen wel doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan leningen, verzekeringen, wedden van bedienden, uw eigen inkomen uit de zaak, belastingen, enz… Tevens is een daling of zelfs het volledig wegvallen van omzet te verwachten en zal er verlies van cliënteel ontstaan gedurende de periode van sluiting.

Een goede bedrijfsschadeverzekering vangt deze financiële verliezen voor uw bedrijf op en helpt u de periode na de brand tot de heropstart te overbruggen.

Bedrijfsschadeverzekering, de levensverzekering van uw bedrijf

Deze waarborg is een aanvulling op de brandverzekering. Ze vergoedt de financiële verliezen die uw bedrijf lijdt door risico’s als brand, waterschade,… die verzekerd zijn in de brandpolis.

Wat is verzekerd?

De verzekering verleent dekking voor het verlies aan winst en het doorlopen van de vaste kosten als gevolg van materiële schade. De kosten die de verzekerde maakt om de bedrijfsschade te beperken, zijn ook gedekt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet:

  • De onderbreking of vermindering van de beroepsactiviteit het gevolg zijn van een verzekerd schadegeval of een gelijkaardig schadegeval in de omgeving, waardoor de verzekerde gebouwen geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk worden
  • Dit schadegeval onder toepassing vallen van een gekozen dekking. Het is met name de verzekerde die bepaalt hoe ruim de dekking is: bedrijfsschade na brand of ook bedrijfsschade na waterschade, wijziging in de omgevingsfactoren, enz.

Keuze tussen 4 formules

  • De dagvergoeding: voor eenpersoonszaken en kleinere bedrijven of voor verzekeringnemers die slechts behoefte hebben aan een beperkte dekking
  • De omzet: voor alle bedrijven
  • De brutomarge: voor grotere ondernemingen
  • Het verzorgings- en huisvestingsinkomen: voor rust- en verzorgingsinstellingen

Voor meer informatie over de verschillende formules alsook over de berekeningswijzen, neemt u contact op met één van onze Arego specialisten.

Interessante opties

Onderverzekering vermijden (‘increase – decrease’)

Als het verzekerd bedrag aan belangrijke schommelingen onderhevig kan zijn, of als het zeer moeilijk is om de verwachte bedrijfsopbrengsten te bepalen, dan kan de optie ‘aanpasbaarheid van het verzekerd bedrag’ een oplossing bieden.

Schade bij leveranciers of bij klanten

Het is mogelijk om ook de bedrijfsschade te dekken die zou optreden als er zich een schadegeval zou voordoen bij een leverancier of bij een klant.

Anticipated loss of profit

Uitzonderlijk wordt ook de bedrijfsschade verzekerd die het gevolg is van de schade aan gebouwen of installaties in opbouw. Die waarborg wordt alleen overwogen voor grotere ondernemingen en vereisen altijd maatwerk.

Lonen van arbeiders

In de formule ‘brutomarge’ zijn de variabele kosten uitgesloten uit het verzekerd bedrag. Lonen van arbeiders worden courant beschouwd als variabele kosten en het bedrag van de lonen zal dan in mindering gebracht worden van de vergoeding. Als de verzekeringnemer toch wenst dat de lonen van arbeiders verder uitbetaald worden, ook als zij technisch werkloos zijn tengevolge van het schadegeval, dan kunnen daarvoor optionele uitbreidingen afgesloten worden.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

  • Zekerheid
  • Oplossing op uw maat
  • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!