Voor uw transport

Verzeker uw goederen ook onderweg. Transport is de meest risicovolle activiteit van elke bedrijf. AREGO helpt u aan een sluitende transportverzekering.

Maak een afspraak

Transportverzekering

Indien u goederen vervoert (vervoer voor eigen rekening) of laat vervoeren door een transporteur (beroepsvervoerder), kunt u de goederen tijdens het transport, tijdens het laden en lossen en tijdens het verblijf in een magazijn laten verzekeren via de transportverzekering.

Verzekering vervoer voor eigen rekening

Deze polis verzekert u tegen het verlies en de beschadiging van goederen die u nationaal of internationaal vervoert voor eigen rekening. Deze verzekering dekt het verlies en de beschadiging van de verzekerde goederen als gevolg van:

 • Aanrijding, val of kanteling van het voertuig
 • Breken van assen, stuurinrichting, onderstel, wielen of remmen en springen van banden
 • Haaks slaan van de vervoerscombinatie
 • Natuurgeweld, brand, ontploffing, blikseminslag en val van vliegtuigen
 • Ongevallen tijdens het laden en lossen
 • Diefstal naar aanleiding van een van de vorige situaties

Bij een dergelijk schadegeval zijn bovendien de beschadiging van de verzekerde goederen door regen, hagel en sneeuw en de bergingskosten gedekt. Optioneel kunt u ook diefstal zonder voorafgaand schadegeval verzekeren.

Enkele specifieke voordelen van onze polis:

 • Als het verzekerde voertuig onbruikbaar wordt, dan geldt de verzekering voor het vervangende voertuig waarop de goederen worden overgeladen.
 • Bent u verzekerd op basis van uw jaaromzet of het aantal bedrijfsvoertuigen, dan volstaat het dat het transport gebeurt door een voertuig dat tot uw wagenpark behoort.
 • Als het voertuig onderweg onbruikbaar wordt, zijn bovendien ook schadegevallen tijdens het lossen van het onbruikbare voertuig, het opslaan van de goederen in afwachting van hun herverzending en het laden van het vervangende voertuig verzekerd.
 • Ongevallen tijdens het laden en lossen zijn standaard verzekerd.

Aansprakelijkheid van de beroepsvervoerder (vervoer voor derden)

De beroepsvervoerder is aansprakelijk voor de schade die ontstaat vanaf het in ontvangst nemen van de goederen tot de aflevering van de goederen (inclusief eventuele vertraging in de aflevering). Deze aansprakelijkheid van de beroepsvervoerder wordt Internationaal geregeld door het C.M.R.-verdrag, hetwelk dan ook de basisdekking uitmaakt van een transportpolis. De vergoeding van de schade verloopt op basis van het gewicht van de beschadigde goederen. Ook de bergingskosten na schade zijn door de transportverzekering gedekt. Optioneel kunt u ook uw contractuele aansprakelijkheid verzekeren voor de beschadiging en diefstal van de aanhangwagens, opleggers en/of containers die aan u werden toevertrouwd.

Deze verzekering is onmisbaar. Slechts in bepaalde gevallen kan de beroepsvervoerder zich immers van zijn aansprakelijkheid ontdoen. Hij zal zelf het bewijs moeten leveren dat:

 • de schade is ontstaan door de schuld van de rechthebbende zelf
 • de schade of vertraging is ontstaan in omstandigheden buiten de wil van de vervoerder en dewelke hij niet heeft kunnen vermijden
 • er schade is ontstaan door het eigen gebrek van de goederen zelf

In de andere gevallen blijft de vervoerder aansprakelijk, ook als hij het vervoer laat uitvoeren door onderaannemers!

Vaak is de dekking C.M.R. voor een klant van de transporteur te beperkt en vraagt deze een ruimere dekking zoals een verhoogde dekking van de C.M.R.-bedragen per kg of een alle risico dekking.

Er zijn tal van mogelijkheden die wij graag met u bespreken in functie van uw specifieke situatie.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • Arego expertise
 • Maatwerk
 • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!