Elke terugroepactie kost geld

Een product uit de winkel halen kost handenvol geld. Uw verkoopcijfers dalen, negatieve persartikels bekladden uw reputatie en u verliest belangrijke contracten. Op de koop toe dekt uw klassieke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA onderneming) die kosten niet.

Maak een afspraak

Recall verzekering

Met Recall wordt bedoeld het uit de markt nemen van producten en/of uitgevoerde werken die gebrekkig zijn of vermoed gebrekkig te zijn. Men kan de kosten voor opzoeking, onderzoek en uit de markt nemen van deze producten en/of uitgevoerde werken verzekeren, ook de vergoedingen die men hierdoor aan derden verschuldigd is.

Hou er rekening mee dat u voor het maken van deze kosten eerst moet overleggen en toestemming vragen aan de verzekeringsmaatschappij. Als u dat niet doet, dan moet u bewijzen dat het wel degelijk gaat om maatregelen met de volgende kenmerken: dringend, redelijk en om een schadegeval te voorkomen, of de gevolgen te beperken. Bij schade contacteert u eerst uw AREGO specialist om de acties die u neemt te overleggen.

Product Recall

Een waarborg product recall neemt alle kosten van een terugroepactie op zich, ook de kosten die derden maken om uw product uit de markt te halen. Bijzonder is dat deze dekking ook kan worden verleend voor uw vestigingen in het buitenland. De schade voor uw bedrijf beperkt zich niet tot de kosten van de terugroepactie. De verzekering komt o.a. tussen voor:

  • Vernietigings- en vervangingskosten (kosten om teruggeroepen producten te vervangen met gelijkwaardige producten)
  • Herverdelingskosten
  • Bedrijfsschade (verlies van brutowinst)
  • Rehabilitatiekosten (kosten gemaakt voor het herstellen van uw imago bij de consument en uw leveranciers, bv. marketingcampagnes)
  • Afpersingskosten (losgeld)
  • Erelonen van consultants en experts

Specialisatie

AREGO werkt met technisch gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen, die thuis zijn in deze materie, gezien er in het kader van een schadegeval een samenwerking moet gebeuren met gespecialiseerde experten en er een correcte bijstand moet kunnen worden verleend. Vooral in de food industrie, met bijvoorbeeld een contaminatie geval, is dit van essentieel belang.

Deze verzekering is zeker niet goedkoop en daarom is het belangrijk als bedrijf om een correcte inschatting van het risico te hebben en om eventueel te werken met verhoogde vrijstellingen en de dekkingslimiet in de polis af te stemmen op de omzet en de omzet van de afzetmarkten van het bedrijf. Risicomanagement is hier met andere woorden zeker op zijn plaats.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!