Waarborg uw inkomen

Wat als u door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt bent en uw beroepsinkomen verliest? Dan krijgt u dankzij de verzekering gewaarborgd inkomen elke maand een uitkering bovenop de uitkering van uw ziekenfonds.

Maak een afspraak

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Als u als zelfstandige door ziekte of ongeval tijdelijk of blijvend niet meer kan werken, zorgt een verzekering gewaarborgd inkomen voor een aanvulling op de wettelijke uitkering. Het wettelijk voorziene vervangingsinkomen als zelfstandige is geenszins gebaseerd op uw maandelijks inkomen en is zeer beperkt. De eerste maand ontvangt u trouwens helemaal geen uitkering. Vanaf de tweede maand ontvangt u wel een forfaitaire dagvergoeding die afhankelijk is van uw gezinssituatie.

Wat is verzekerd?

Dankzij het gewaarborgd inkomen kunt u tot 80 % van uw beroepsinkomen verzekeren bij ziekte, ongevallen in uw privéleven en arbeidsongevallen (ook op de weg).

Wat zijn uw mogelijkheden?

  • Eigenrisicotermijn: U kiest zelf hoe lang u zonder uitkering kunt: 1, 3, 6 of 12 maanden. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. Hervalt u binnen 3 maanden? Dan begint de termijn niet opnieuw te lopen.
  • Aanvullende waarborg invaliditeit: Is uw invaliditeitsgraad hoger dan uw arbeidsongeschiktheidsgraad? Dan krijgt u een uitkering op basis van uw invaliditeitsgraad.
  • Indexering: U kunt uw uitkering en premie laten indexeren of gelijk houden.
  • U kunt de premie (niet die van de waarborg invaliditeit) als beroepskosten van uw belastingen aftrekken. U betaalt er wel een verzekeringsbelasting van 9,25 % op. Uw uitkering wordt bealst als vervangingsinkomen of als pensioen. De fiscale behandeling van uw uitkering en uw premie hagt af van uw individuele situatie en kan altijd wijzigen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

Arbeidsongeschiktheid die begint, verlengd of erger wordt door:

  • de gevolgen van een bestaande ziekte of eerder ongeval
  • poging tot zelfmoord
  • opzet
  • gevolgen van overmatig alcohol- of druggebruik
  • bepaalde psychische stoornissen

De volledige lijst met uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst.

Verzeker uw vaste kosten en uw leningen

Wanneer u arbeidsongeschikt bent, blijven uw vaste kosten en uw leningen doorlopen. Daarom kunt u extra verzekeringen afsluiten om tijdens de maanden die u niet kunt werken uw vaste kosten en uw leningslasten te financieren.

Vennootschap? Verzeker ook uw omzet

Bent u zelfstandige in een vennootschap? Dan is de kans groot dat u ook de omzet en de winst van uw bedrijf ziet dalen tijdens de maanden dat u arbeidsongeschikt bent.

Met de bedrijfsleidersverzekering op omzet vangt uw vennootschap omzetverlies op tijdens de periode waarin u als bedrijfsleider arbeidsongeschikt bent. Deze bedrijfsleidersverzekering betaalt tijdens uw arbeidsongeschiktheid namelijk uit aan de vennootschap.

Medische vrije beroeper? Het RIZIV helpt u

Bent u zelfstandig arts, tandarts, apotheker, kinesist, logopedinst of (thuis)verpleegkundige? Bent u toegetreden tot de nationale akkoorden van het RIZIV? Dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen RIZIV moet u de jaarpremie niet zelf betalen. Het RIZIV betaalt die voor u met uw jaarlijkse financiële toelage.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!