Bescherm uw bedrijf tegen materiële schade

U werkt hard om uw zaak te krijgen waar ze nu staat. U hebt een mooi klantenbestand, trouwe werknemers en een magazijn vol bestellingen. Maar wat als er iets gebeurt en u ziet uw opgebouwde patrimonium in rook opgaan?

Maak een afspraak

Brandverzekering

Uw gebouwen en goederen worden verzekerd via onze KBC Patrimoniumpolis. Deze polis, die speciaal voor bedrijven ontwikkeld werd, biedt een waaier van verzekeringen tegen gevaren waaraan uw onroerende goederen bloot staan. Bovendien kunt u in de Patrimoniumpolis ook schade die verband houdt met uw roerende goederen en uw omzetverlies naar aanleiding van een materiële schade verzekeren. Welke dekkingen u opneemt in de polis kiest u zelf. We bepalen samen met u de verzekeringsmix naargelang uw persoonlijke behoeften.

Zo hoeft u maar één dossier te beheren en heeft u een overzicht van de waarborgen. Dubbel verzekerd zijn door overlappende dekkingen is uitgesloten. En bovendien wordt u slechts één franchise aangerekend bij schade.

Welke verzekeringen kunt u sluiten?

 • Multirisicoverzekering (= genoemde gevaren verzekering) van de gebouwen
 • Alle risico’s verzekering (= alle risico’s behalve) van de gebouwen
 • Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
 • Verzekering rechtsbijstand gebouw
 • Verzekering van de inhoud
 • Diefstalverzekering
 • Verzekering vervoerde goederen
 • Verzekering bedrijfsschade
 • Alle risico’s verzekering van de specifieke voorwerpen inclusief machinebreuk
 • Dierenverzekering
 • Verzekering schade door wijziging van de omgevingsfactoren
 • Verzekering productieverlies
 • Verzekering bodemsanering
 • Waardenverzekering

Verzekering van uw gebouwen

Met deze verzekering beschermt u uw gebouw tegen beschadiging door brand, ontploffing, aanraking en aanverwante gevaren, kwaadwillige beschadiging, water en stookolie, glasbreuk, storm en natuurrampen. Ook schade en kosten die samenhangen met één van de vermelde schadegevallen, zijn verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade of kosten door reddings- of beveiligingsmaatregelen, kosten van afbraak en opruiming. Bovendien is de aansprakelijkheid voor stoffelijke schade bij derden verzekerd.

Er bestaan twee soorten polissen voor de verzekering van uw handelspand of bedrijfsgebouw: de multirisicoverzekering of de alle risico’s verzekering.

De multirisicoverzekering

Hier worden alle in de polis opgesomde gevaren verzekerd zoals: brand, ontploffing, elektriciteitsschade, storm, waterschade, glasbreuk, vandalisme en onroerende inbraakschade, overstroming en aardbeving, BA en rechtsbijstand gebouw.

De alle risico’s verzekering

U kunt ook overschakelen van de multirisico- of genoemde gevaren verzekering naar een alle risico’s verzekering. Een polis alle risico’s beschermt uw bedrijf tegen elke plotse of onvoorzienbare schade of verlies. Alles is verzekerd, behalve datgene wat letterlijk is uitgesloten. Een voordeel van deze formule is de omkering van de bewijslast. Bij een multirisicoverzekering moet u zelf bewijzen dat het schadegeval verzekerd is, bij een alle risico’s verzekering ligt de bewijslast bij de verzekeraar. Hou er wel rekening mee dat dergelijke formule niet mogelijk is voor alle bedrijfstakken en vaak ook meer kost dan de gebruikelijke multirisicoverzekering.

BA en rechtsbijstand gebouw

Deze waarborg kan zowel in de multirisicoverzekering als in de alle risico’s verzekering worden opgenomen. Veroorzaakt uw gebouw, uw terrein, uw parking of aanpalende voetpaden schade aan derden, dan bent u wettelijk verplicht die schade te herstellen of te vergoeden. De verzekering BA gebouw vergoedt zowel de materiële als de lichamelijke schade. Het moet steeds gaan om een ongeval. Contractuele geschillen zijn in de standaardwaarborg BA-gebouw uitgesloten. En ook bij een juridisch geschil in verband met de verzekerde gebouwen kunnen we u bijstaan.

Verzekering van uw inhoud (bedrijfsgoederen)

Ook uw inhoud kan verzekerd worden. Hierbij kan het gaan over inboedel of bedrijfsgoederen. Uw inboedel, dat zijn uw privé bezittingen. Uw bedrijfsgoederen bestaan uit:

 • vast materieel: o.a. de telefooncentrale, de alarminstallatie, automatische blusinstallatie, de wind- en zonneschermen en lichtreclames.
 • los materieel: o.a. gereedschappen, werktuigen, plannen en modellen, handelsboeken en meubilair.
 • koopwaar: o.a. voorraden, grondstoffen, producten in bewerking, afgewerkte producten, verpakkingen, afvalstoffen en goederen die u werden toevertrouwd door personen met wie u een commerciële relatie hebt en dit alles voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden.

Uw bedrijfsgoederen en inboedel zijn verzekerd tegen beschadiging door brand, elektriciteitsschade, aanrijding, vallende voorwerpen, kwaadwillige beschadiging, water, glasbreuk, storm en natuurrampen zoals aardbeving of overstroming. Ook het diefstalrisico kan mee opgenomen worden voor alle inhoud, ook inhoud in onbewoonde gebouwen. Ook schade en kosten die samenhangen met één van de vermelde schadegevallen, zijn verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade of kosten door reddings- of beveiligingsmaatregelen, kosten van afbraak en opruiming,…

Vandalisme is verzekerd. De dekking geldt voor alle goederen en zelfs voor vandalisme gepleegd door uw eigen personeel.

Vast materieel verzekeren we standaard op basis van de nieuwwaarde. Denk bijvoorbeeld aan een toog, koelcel, afzuiginstallatie,… Los materieel verzekeren we op basis van de werkelijke waarde. In overleg en mits een bijkomende premie kan ook gekozen worden voor een verzekering op basis van de nieuwwaarde voor uw los materieel. Wanneer u kiest voor de nieuwwaarde, krijgt u voor de beschadigde goederen een vergoeding gelijk aan de kostprijs om ze te vervangen door soortgelijke nieuwe goederen van minstens dezelfde kwaliteit. Koopwaar tenslotte verzekeren we volgens vervangingswaarde.

Verzekering op maat: uitbreiding van de basiswaarborgen

Bescherm u tegen verlies of beschadiging van uw goederen als gevolg van (poging tot) diefstal. Klik voor meer informatie over de diefstalverzekering.

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in uw voertuig? Bescherm uw lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal en neem een verzekering voor uw vervoerde goederen. Klik voor meer informatie over de verzekering vervoerde goederen.

Een brand in uw opslagplaats kan tot gevolg hebben dat uw productieproces vertraagt of zelfs tijdelijk stilvalt. De resulterende daling van uw omzet brengt extra bedrijfskosten met zich mee en tast uw winstmarge aan, wat de gezondheid van uw bedrijf in gevaar brengt. Klik voor meer informatie over de bedrijfsschadeverzekering.

U zorgt voor een bescherming tegen het financiële verlies door (poging tot) diefstal of elke onverwachte beschadiging of vernieling van de verzekerde voorwerpen. Klik voor meer informatie over de alle risicoverzekering van specifieke voorwerpen en machinebreuk.

Verzeker u tegen schade aan uw dieren, zoals individuele paarden en runderen of runderen in groep. Klik voor meer informatie over uw dierenverzekering.

Bescherm uw goederen tegen onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid. Klik voor meer informatie over uw verzekering wijziging in omgevingsfactoren.

Bij AREGO bieden we een verzekering aan voor uw dieren en/of teelten onder glas. Klik voor meer informatie over uw verzekering productieverlies.

Bescherm u tegen de kosten voor de opruiming van de vervuiling van de bodem door weggevloeide stookolie uit een tank of de bijhorende leidingen. Klik voor meer informatie over de verzekering bodemsanering.

U kunt kiezen voor een verzekering waardepapieren (geld of effecten). Deze verzekering beschermt u tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden. Voor meer informatie neemt u contact op met uw AREGO specialist.

Nuttige tips

 • Onderschrijf altijd een brandverzekering om uw patrimonium te beschermen.
 • Let op voor onderverzekering en toepassing van de evenredige regel. Bepaal daarom zorgvuldig de te verzekeren kapitalen.
 • Denk goed na over welke waarborgen u wel en niet wenst te onderschrijven.
 • U kunt uw premies gunstiger maken door middel van goede preventie en een hogere vrijstelling.
 • Let op voor de valkuilen van de clausule ‘afstand van verhaal’. Overleg hierover met één van onze adviseurs.
 • Omdat het een complexe materie is, is kennis van zaken vereist.

Doe daarom beroep op uw AREGO specialist.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • Ruime waarborgen
 • Arego expertise
 • Maatwerk
 • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!