Bescherm uw bedrijf tegen materiële schade

U werkt hard om uw zaak te krijgen waar ze nu staat. U hebt een mooi klantenbestand, trouwe werknemers en een magazijn vol bestellingen. Maar wat als er iets gebeurt en u ziet uw opgebouwde patrimonium in rook opgaan?

Maak een afspraak

Brandverzekering

Uw gebouwen en goederen worden optimaal verzekerd via onze Patrimoniumpolis. Deze polis, die speciaal voor bedrijven ontwikkeld werd, biedt een waaier van verzekeringen tegen alle gevaren waaraan uw goederen bloot staan. Bovendien kunt u in de Patrimoniumpolis ook alle schade die verband houdt met uw roerende goederen en uw omzetverlies naar aanleiding van een materiële schade verzekeren. Welke dekkingen u opneemt in de polis kiest u zelf. We bepalen samen met u de ideale mix naargelang uw persoonlijke behoefte.

Uw voordeel: u hoeft maar één dossier te beheren en hebt een duidelijk overzicht van de waarborgen. Dubbel verzekerd zijn door overlappende dekkingen is uitgesloten. En bovendien wordt u slechts één franchise aangerekend bij schade.

Welke verzekeringen kunt u sluiten?

 • Multirisicoverzekering van de gebouwen
 • Alle risicoverzekering van de gebouwen
 • Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
 • Verzekering rechtsbijstand gebouw
 • Verzekering van de inhoud
 • Diefstalverzekering
 • Verzekering vervoerde goederen
 • Verzekering bedrijfsschade
 • Alle risicoverzekering van de specifieke voorwerpen
 • Dierenverzekering
 • Verzekering schade door wijziging van de omgevingsfactoren
 • Verzekering productieverlies
 • Verzekering bodemsanering
 • Waardenverzekering

Verzekering van uw gebouwen

Met deze verzekering beschermt u uw gebouw tegen beschadiging door brand, ontploffing, aanraking en aanverwante gevaren, kwaadwillige beschadiging, water en stookolie, glasbreuk, storm en natuurrampen. Ook schade en kosten die samenhangen met één van de vermelde schadegevallen, zijn verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade of kosten door reddings- of beveiligingsmaatregelen, kosten van afbraak en opruiming. Bovendien is de aansprakelijkheid voor stoffelijke schade bij derden verzekerd.

Er bestaan twee soorten polissen voor de verzekering van uw handelspand of bedrijfsgebouw: de multirisicoverzekering of de alle risicoverzekering.

De multirisicoverzekering

Hier worden alle in de polis opgesomde gevaren verzekerd zoals: brand, ontploffing, elektriciteitsschade, storm, waterschade, glasbreuk, vandalisme en onroerende inbraakschade, overstroming en aardbeving, BA en rechtsbijstand gebouw.

De alle risicoverzekering

U kunt ook overschakelen van de multirisico- of genoemde gevaren verzekering naar een alle risicoverzekering. Een polis alle risico’s beschermt uw bedrijf tegen elke plotse of onvoorzienbare schade of verlies. Alles is verzekerd, behalve datgene wat letterlijk is uitgesloten. Een groot voordeel van die formule is de omkering van de bewijslast. Bij een multirisicoverzekering moet u zelf bewijzen dat het schadegeval verzekerd is, bij een alle risicoverzekering ligt de bewijslast bij de verzekeraar. Hou er wel rekening mee dat dergelijke formule niet mogelijk is voor alle bedrijfstakken en vaak ook meer kost dan de gebruikelijke multirisicoverzekering.

BA en rechtsbijstand gebouw

Deze waarborg kan zowel in de multirisicoverzekering als in de alle risicoverzekering worden opgenomen. Veroorzaakt uw gebouw, uw terrein, uw parking of aanpalende voetpaden schade aan derden, dan bent u wettelijk verplicht die schade te herstellen of te vergoeden. De verzekering BA gebouw vergoedt zowel de materiële als de lichamelijke schade. Het moet steeds gaan om een ongeval. Contractuele geschillen zijn in de standaardwaarborg BA-gebouw uitgesloten.

Bij een juridisch geschil in verband met de verzekerde gebouwen staan we u op alle mogelijke manieren bij: door u maximaal te informeren, onderzoeken te gelasten, bij het verschijnen voor de rechtbank, enz. We nemen alle kosten en erelonen ten laste. U heeft de vrije keuze van advocaat en van deskundige/expert. Uw vrije keuze geldt bij elke gerechtelijke of administratieve procedure. Ook wanneer u het niet eens zou zijn met de gedragslijn die de verzekeraar voorstelt, hebt u het recht om een advocaat van uw keuze te raadplegen.

Verzekering van uw inhoud (bedrijfsgoederen)

Ook uw inhoud kan verzekerd worden. Hierbij kan het gaan over inboedel of bedrijfsgoederen. Uw inboedel, dat zijn uw privé bezittingen. Uw bedrijfsgoederen bestaan uit vast materieel, zoals de telefooncentrale, de alarminstallatie, automatische blusinstallatie, de wind- en zonneschermen en lichtreclames; los materieel, zoals gereedschappen, werktuigen, plannen en modellen, handelsboeken en meubilair; en tenslotte koopwaar zoals voorraden, grondstoffen, producten in bewerking, afgewerkte producten, verpakkingen, afvalstoffen en goederen die u werden toevertrouwd door personen met wie u een commerciële relatie hebt en dit alles voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden.

Uw bedrijfsgoederen zijn ook verzekerd op beurzen en evenementen en bij een verhuizing. Goederen van klanten en gasten die zich bevinden in uw bedrijfsgebouw, zijn binnen bepaalde grenzen, verzekerd bovenop uw kapitaal inhoud. Vandalisme is standaard verzekerd. De dekking geldt automatisch voor alle goederen en zelfs voor vandalisme gepleegd door uw eigen personeel. Elektriciteitsschade aan uw machines is onbegrensd gedekt, er is met andere woorden geen maximum vergoedingsplafond. Alle vast materieel verzekeren we standaard op basis van de nieuwwaarde! Denk bijvoorbeeld aan een toog, koelcel, afzuiginstallatie, … Ook voor los materieel bieden we de mogelijkheid om in nieuwwaarde te verzekeren. Wanneer u kiest voor nieuwwaarde, krijgt u voor de beschadigde goederen een vergoeding gelijk aan de kostprijs om ze te vervangen door soortgelijke nieuwe goederen van minstens dezelfde kwaliteit. Uw bedrijfsgoederen en inboedel zijn verzekerd tegen beschadiging door brand, aanrijding, vallende voorwerpen, kwaadwillige beschadiging, water, glasbreuk, storm en natuurrampen zoals aardbeving of overstroming. Ook het diefstalrisico kan mee opgenomen worden voor alle inhoud, ook inhoud in onbewoonde gebouwen. Ook schade en kosten die samenhangen met een van de vermelde schadegevallen, zijn verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade of kosten door reddings- of beveiligingsmaatregelen, kosten van afbraak en opruiming, …

Verzekering op maat: uitbreiding van de basiswaarborgen

Bescherm u tegen verlies of beschadiging van uw goederen als gevolg van (poging tot) diefstal. Klik voor meer informatie over de diefstalverzekering.

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in uw voertuig? Bescherm uw lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal en neem een verzekering voor uw vervoerde goederen. Klik voor meer informatie over de verzekering vervoerde goederen.

Een brand in uw opslagplaats kan tot gevolg hebben dat uw productieproces vertraagt of zelfs tijdelijk stilvalt. De resulterende daling van uw omzet brengt extra bedrijfskosten met zich mee en tast uw winstmarge aan, wat de gezondheid van uw bedrijf in gevaar brengt. Klik voor meer informatie over de bedrijfsschadeverzekering.

U zorgt voor een bescherming tegen het financiële verlies door (poging tot) diefstal of elke onverwachte beschadiging of vernieling van de verzekerde voorwerpen. Klik voor meer informatie over de alle risicoverzekering van specifieke voorwerpen en machinebreuk.

Verzeker u tegen schade aan uw dieren, zoals individuele paarden en runderen of runderen in groep. Klik voor meer informatie over uw dierenverzekering.

Bescherm uw goederen tegen onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid. Klik voor meer informatie over uw verzekering wijziging in omgevingsfactoren.

Wilt u uw financiële risico’s beperken? Bij AREGO bieden we een ruime verzekering aan voor uw dieren en/of teelten onder glas. Zo bent u zeker van een snelle doorstart van uw bedrijf na een schadegeval. Klik voor meer informatie over uw verzekering productieverlies.

Bescherm u tegen de kosten voor de opruiming van de vervuiling van de bodem door weggevloeide stookolie uit een tank of de bijhorende leidingen. Klik voor meer informatie over de verzekering bodemsanering.

U kunt kiezen voor een verzekering waardepapieren (geld of effecten). Deze verzekering beschermt u tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden. Voor meer informatie neemt u contact op met uw AREGO specialist.

Nuttige tips

 • Onderschrijf altijd een brandverzekering om uw patrimonium te beschermen.
 • Bepaald zorgvuldig de te verzekeren kapitalen.
 • Denk goed na over welke waarborgen u wel en niet wenst te onderschrijven.
 • U kunt uw premies gunstiger maken door middel van goede preventie en een hogere vrijstelling.
 • Omdat het een complexe materie is, is vakmanschap vereist. Doe daarom beroep op uw AREGO specialist.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!