Garandeer de continuïteit van uw bedrijf

Heeft uw vennootschap een belangrijke investering gedaan? En wat met uw bedrijf als u langdurig arbeidsongeschikt wordt? Of nog erger, u overlijdt...

Maak een afspraak

Bedrijfsleidersverzekering & uw bedrijf

U bent een sleutelpersoon in uw vennootschap. Wat als u door ziekte of ongeval uw bedrijf niet meer kunt runnen? Geen prestaties, geen inkomsten en de facturen blijven binnenkomen? Of wat gebeurt er met uw bedrijf als u plots komt te overlijden? U hebt nog afbetalingen lopen en uw nabestaanden kunnen het bedrijf niet verderzetten… Met de bedrijfsleidersverzekering arbeidsongeschiktheid en/of overlijden, zorgt AREGO voor oplossingen op maat en kunnen we samen met u zorgen voor de continuïteit en de financiële stabiliteit van uw onderneming en de bescherming van uw gezin bij uw langdurige onbeschikbaarheid of overlijden.

Bedrijfsleidersverzekering arbeidsongeschiktheid en overlijden

Bij het aangaan van een bedrijfsleidersverzekering heeft het bedrijf (= verzekeringnemer) tot doel zichzelf (= begunstigde) te verzekeren tegen het risico van overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid van zijn bedrijfsleider (= verzekerde).

Essentieel voor een bedrijfsleidersverzekering is dus dat het bedrijf terzelfdertijd als verzekeringnemer de premie betaalt en, als begunstigde, het kapitaal van de polis optrekt als het risico zich voordoet. De verzekerde is de bedrijfsleider.

Het uitwerken van een bedrijfsleidersverzekering op maat, vraagt een uitgebreide risicoanalyse. Hiervoor dient een analyse te worden gemaakt van een aantal financiële parameters en van het bedrijfscontinuïteitsplan.

Neem hiervoor contact op met uw Arego adviseur.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

  • Arego expertise
  • De continuïteit van het bedrijf gegarandeerd
  • Bedrijf is verzekeringnemer en begunstigde
  • Vrije keuze van het te verzekeren bedrag

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!