Verzeker voorwerpen tegen alle risico's

Denk niet dat de gekende brandverzekering altijd een sluitende oplossing biedt voor alle schadegevallen... Overweeg een 'alle risico's verzekering'. En met de waarborg machinebreuk verzekert u ook de interne schade.

Maak een afspraak

Alle risico’s-verzekering & machinebreuk

Uw bedrijf is afhankelijk van dure machines. Wat gebeurt er als uw – vaak dure – machines getroffen worden door een onverwachte beschadiging of vernieling? Uiteraard kunt u voor een aantal schadegevallen terugvallen op de brandverzekering. Maar echt ‘speciale schade’ is in de brandpolis uitgesloten. Denk maar aan een onverwachte beschadiging door verkeerd gebruik. De alle risico’s verzekering van specifieke voorwerpen kan het overwegen waard zijn. Deze verzekering biedt meer dan de gewone brandverzekering.

Voor wie is de ‘Alle Risico’s-verzekering’ van specifieke voorwerpen bedoeld?

Veel bedrijven hebben apparatuur specifiek voor wat zij doen. Is er essentiële apparatuur binnen uw bedrijf, dan kunnen we ook daar een maatwerkoplossing voor uitwerken. Deze verzekering kunt u bovendien aanvullen met een verzekering voor de gevolgschade van de stilstand van de verzekerde machine(s).

Deze verzekering kan alle machines die op uw bedrijfsterrein aanwezig zijn verzekeren:

 • Vaste productiemachines
 • Technische installaties zoals lift, roltrap, klimaatregeling, pompen, koelinstallaties, drukpersen, meet- en regelapparatuur,…
 • Rollend materieel: vorkheftrucks, mobiele compressoren, stroomgroepen,…
 • Elektronische en fijn mechanische apparatuur, zoals: Computermateriaal (pc’s, laptoppen, printers, modems) & bureaumateriaal (telefoon, fotokopieerapparaat,…)
 • Machines in open lucht en op werven

De verzekeringnemer kan eigenaar zijn, huurder of leasingnemer.

Wat is onder andere verzekerd?

De verzekering vergoedt elke plotse en onvoorziene schade. De mogelijke schade kunnen we opdelen in vier groepen:

 • Schade veroorzaakt door de mens: schade die het gevolg is van het gebruik van de machine door personeelsleden of derden, bv. bij onervarenheid of onvoorzichtigheid. Ook vandalisme en diefstal (of poging tot diefstal) valt hieronder.
 • Schade ontstaan door externe factoren, zoals voorwerpen die op de machine vallen. Maar ook weersomstandigheden als wind en vorst.
 • Schade door elektriciteit, bv. kortsluiting.
 • Schade ontstaan door interne factoren. Dat zijn enerzijds constructie- en montagefouten. Anderzijds is dat schade die ontstaat terwijl de machine in werking is bv. door trillen, warmlopen en vastlopen. Dat is de waarborg machinebreuk, als u daarvoor kiest…

Wat is niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

 • Gekende gebreken
 • Schade door langzaam inwerkende invloeden
 • Delen die snel verslijten en regelmatig moeten vervangen worden

Schade op de werf

Ook op een werf kunnen uw machines schade oplopen. Dit is niet voorzien in uw standaard brandverzekering. U kunt uw polis natuurlijk uitbreiden, zodat ook uw machines verzekerd zijn wanneer ze zich niet op uw bedrijventerrein bevinden. Een alle risico’s formule voor uw werftoestellen, die alle externe risico’s dekt, zoals schade door grondverzakking, instorting van het gebouw waarin de machines staan,… behoort tot de mogelijkheden. Ook een uitbreiding voor de verplaatsing van de machines, laden en lossen, monteren en demonteren, kunnen we voor u bijkomend verzekeren. Met deze uitbreiding bent u o.a. gedekt voor de kosten voor het demonteren en herstellen, kosten voor gespecialiseerde technici, kosten voor transport van onderdelen,…

Extra info

Om een voorwerp op te nemen in deze verzekering moet u een referte kunnen voorleggen, zoals een attest of een factuur-, serie- of onderstelnummer. Voorwerpen die u verhuurt, zijn niet standaard meeverzekerd. Ze zijn wel verzekerd als die verhuur kosteloos is en los van alle beroepsdoeleinden. De vergoeding kan gebaseerd zijn op de werkelijke waarde of nieuwwaarde.

Niet alleen een verzekering afsluiten

Het is natuurlijk belangrijk een goede verzekering te hebben. Een goede verzekering is echter niet voldoende. U moet ook een plan hebben om schade zoveel mogelijk te vermijden. En als ze zich voordoet, zoveel mogelijk te beperken. Daarom raden we u aan oog te hebben voor goede preventie, waarmee u machineschade zoveel mogelijk vermijdt (bv. duidelijke instructies voor iedereen die de machine gebruikt). Daarnaast beschikt u best ook over een continuïteitsplan. Daarmee beperkt u de last van een schadegeval zoveel mogelijk zodat de productie niet helemaal stilvalt.

Machinebreuk

Wie een verzekering tegen machinebreuk onderschrijft, verzekert zich tegen de financiële gevolgen van de nood aan herstelling of vervanging van beschadigde machines.

De waarborg machinebreuk voegt een belangrijke extra waarborg toe aan de alle risico’s verzekering, namelijk: schade door interne oorzaken. Hiertoe behoren de incidenten die eigen zijn aan de werking van de machine. Een machine kan vastlopen, warmlopen, oververhitten… Er kunnen onderdelen loskomen, metaalmoeheid kan optreden… maar ook constructie- of assemblagefouten kunnen aan de basis liggen van het falen van een machine.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • Arego expertise
 • Ruime basiswaarborgen
 • Uitbreiding machinebreuk
 • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Lieve Vos

Mail 011 46 20 31

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!