Verzeker voorwerpen tegen alle risico's

Denk niet dat de gekende brandverzekering altijd een sluitende oplossing biedt voor alle schadegevallen... Overweeg een 'alle risico verzekering'. En met de waarborg machinebreuk verzekert u ook de interne schade.

Maak een afspraak

Alle risico’s-verzekering & machinebreuk

Wat gebeurt er als uw computer gestolen wordt? Hoe kan u verder werken als uw elektronische machines getroffen worden door een onverwachte beschadiging of vernieling? Uiteraard kunt u voor een aantal schadegevallen terugvallen op de brandverzekering. Maar echt ‘speciale schade’ is in de brandpolis uitgesloten. Denk maar aan een onverwachte beschadiging door verkeerd gebruik. De Alle Risico’s Verzekering van specifieke voorwerpen kan het overwegen waard zijn, want deze polis heeft wel iets meer te bieden dan de gewone brandverzekering.

Voor wie is de ‘Alle Risico’s’-verzekering van specifieke voorwerpen bedoeld?

Deze verzekering is bestemd voor bedrijven die gebruik maken van duurdere voorwerpen.

  • Elektronische en fijn mechanische apparatuur, zoals: Computermateriaal (pc’s, laptoppen, printers, modems) & bureaumateriaal (telefoon, fotokopieerapparaat,…)
  • Technische uitrusting: meet- en regelapparatuur
  • Mechanische machines of installaties, zoals compressoren, stroomgroepen, pompen, koelinstallaties, drukpersen
  • Machines in open lucht en op werven

De verzekeringnemer kan eigenaar zijn, huurder of leasingnemer.

Wat is onder andere verzekerd?

  • Elke onverwachte beschadiging of vernieling, zolang de oorzaak extern is en niet voorkomt in de lijst van niet-verzekerde gevallen die in de voorwaarden is opgenomen
  • Diefstal of poging tot diefstal
  • Machinebreuk, als je daarvoor kiest

Wat is niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

  • Gekende gebreken
  • Schade door langzaam inwerkende invloeden
  • Delen die snel verslijten en regelmatig moeten vervangen worden

Extra info

Om een voorwerp op te nemen in deze verzekering moet u een referte kunnen voorleggen, zoals een attest of een factuur-, serie- of onderstelnummer. Voorwerpen die u verhuurt, zijn niet standaard meeverzekerd. Ze zijn wel verzekerd als die verhuur kosteloos is en los van alle beroepsdoeleinden. De vergoeding kan gebaseerd zijn op de werkelijke waarde of nieuwwaarde.

Machinebreuk

Een beschadigde machine veroorzaakt soms grote financiële gevolgen voor het getroffen bedrijf. Geen enkele machine is vrij van het risico op breuk. Snel kunnen handelen is dus een must! Voor eenvoudige machines kan een gewone brandverzekering volstaan. Duurdere en complex af te stellen machines vergen echter specifieke dekkingen: een machinebreukverzekering.

Wie een verzekering tegen machinebreuk onderschrijft, verzekert zich tegen de financiële gevolgen van de nood aan herstelling of vervanging van beschadigde machines.

De waarborg machinebreuk voegt een belangrijke extra waarborg toe aan de alle risicoverzekering, namelijk: schade door interne oorzaken. Hiertoe behoren de incidenten die eigen zijn aan de werking van de machine. Een machine kan vastlopen, warmlopen, oververhitten… Er kunnen onderdelen loskomen, metaalmoeheid kan optreden… maar ook constructie- of assemblagefouten kunnen aan de basis liggen van het falen van een machine.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Arego specialist

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!