Een must voor zorgverleners

Ook artsen zijn mensen, en mensen maken soms fouten. Die kunnen grote gevolgen hebben. Bent u bijvoorbeeld voldoende beschermd bij vragen om schadevergoeding van uw patiënten in het kader van uw beroepsleven?

Maak een afspraak

Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Als toegewijd zorgverlener weet u als geen ander welke risico’s er bij uw beroep komen kijken. Veeleisende patiënten, een hoge werkdruk, voortdurende vernieuwingen in technieken en producten, een wetgeving die onophoudend evolueert … uw beroep wordt er niet eenvoudiger op. Een fout is dan ook snel gemaakt. En dat kan zware financiële gevolgen hebben. Gelukkig kunt u zich beschermen met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering medische en paramedische beroepen.

Beroepsaansprakelijkheid voor medische fouten

Als u bij het uitoefenen van uw beroep een fout maakt, dan is er sprake van beroepsaansprakelijkheid. Een fout kan ontstaan door nalatigheid, vergissing, verzuim, verkeerd advies, of een foute handeling bij de uitvoering van een medische ingreep.

Enkele voorbeelden van mogelijke medische fouten:

  • Een huisarts negeert belangrijke signalen van zijn patiënt. De patiënt loopt hierdoor een dringende noodzakelijke behandeling mis en sterft.
  • Een verpleegster dient een foute injectie toe.
  • Een dierenarts vergeet bij een operatie de nodige antibiotica toe te dienen, waardoor het dier sterft door een infectie.

Waarom kiezen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Niet elke schade is het gevolg van een foute handeling van de zorgverstrekker. Daarom kijken we in eerste instantie na of de eis tot schadevergoeding gegrond is en of er wel effectief sprake is van een medische fout. Samen met AREGO staat uw verzekeraar u bij en verdedigt u tijdens de hele procedure. Is de eis gegrond, dan betaalt uw verzekeraar de schadevergoeding uit.

Wie is verzekerd?

Elke medicus of paramedicus met een eigen, zelfstandige praktijk kan een Polis Medische en paramedische beroepen afsluiten. Zo beschermt u uzelf, uw vervanger of iedereen die bij u werkt tegen aansprakelijkheden.

Wat is verzekerd in de Polis Medische en paramedische beroepen?

Verzekering medische beroepsaansprakelijkheid

Maakt u als arts of paramedicus een fout, dan kan dat een grote invloed hebben op uw patiënt. Deze verzekering dekt u in voor uw medische beroepsaansprakelijkheid.

Wat is onder andere verzekerd? Uw medische beroepsaansprakelijkheid ingevolge professionele fouten of nalatigheden alsook de algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die u oploopt naar aanleiding van de uitoefening van uw beroep.

Wat is onder andere niet verzekerd? Schade veroorzaakt door opzet, schade door een zware fout, zoals dronkenschap, vandalisme… Het doelbewust itvoeren van onnodige ingrepen of behandelingen alsook betwistingen i.v.m. erelonen, onkosten…

Verzekering rechtsbijstand

Het betreft juridische hulp en bijstand als u schade lijdt of strafrechtelijk vervolgd wordt. Als arts kunt u een beroep doen op de verzekering in de hieronder opgesomde gevallen.

Wat is onder andere verzekerd? Als u zelf schade hebt geleden, dan vorderen wij die terug van de persoon die hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk is. Verdediging als u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf tijdens uw beroepsuitoefening. We staan u bij tijdens gerechtelijk procedures, strafrechtelijke verdediging of bij een tuchtrechtelijke inbreuk. Als u zelf schade veroorzaakt, verdedigen wij u ook tegen de burgerlijke partijstelling.

Verzekering rechtsbijstand Medi+

Bent u liever wat ruimer verzekerd, dan is deze verzekering aangewezen. u doet een beroep op deze verzekering voor alle juridische geschillen die u in uw beroepsleven als arts (medicus of paramedicus) persoonlijk kunt oplopen, behalve diegenen die worden uitgesloten. Ook als u personeel tewerkstelt en u als werkgever een juridisch geschil hebt, gaan wij uw belangen verdedigen.

Wat is onder andere verzekerd? Rechtsbijstand voor alle juridische geschillen, behalve als ze worden uitgesloten, met daarnaast nog extra waarborgen zoals: rechtsbijstand bij fiscale geschillen als u bij de bevoegde rechtbank in beroep kunt gaan tegen de op uw naam gevestigde aanslag, bij misdrijven en tuchtrechtelijke inbreuken (als opzet niet weerhouden wordt) betalen wij u de erelonen en kosten terug die in deze rechtsbijstand verzekerd zijn.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Arego specialist

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!