Volop actief in uw vereniging?

Uw vereniging draait op volle toeren. Maar bent u er zeker van dat er niets fout kan lopen? Er zijn altijd risico's als u mensen samenbrengt, activiteiten organiseert of goederen huurt of aankoopt. En die heeft u zelf niet altijd in de hand.

Maak een afspraak

Uw vereniging en evenementenpolis

U kunt uw vereniging en haar mensen gelukkig goed beschermen. Verzeker niet alleen de mensen, maar ook de eigendom en huur van de vereniging. Verzeker daarnaast ook de activiteiten het hele jaar door of eenmalige evenementen.

Verzeker de mensen

De leden vormen de kern van de vereniging. Zorg er dus zeker voor dat elk lid goed op de hoogte is van de veiligheidsmaatregelen en afspraken. Met preventie en duidelijke informatie kunt u al heel wat risico’s voorkomen. Toch kan het gebeuren dat de vereniging of een lid schade lijdt, dat er een ongeval gebeurt of dat een van de leden schade toebrengt aan een derde die hiervoor een schadevergoeding vraagt.

Een lid van de vereniging stoot een dranghek om en beschadigt een geparkeerde auto… De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid zorgt mee voor een oplossing.

Een vrijwilliger van de vereniging raakt gewond door een daad van een derde… De verzekering rechtsbijstand vordert de schade terug.

Een lid van de vereniging heeft een ongeval op weg naar de wekelijkse activiteit van de vereniging… De verzekering voor lichamelijke ongevallen zorgt voor een afgesproken vergoeding.

Werkt de vereniging met personeel?

Als de vereniging personeel in dienst heeft, legt de wet een aantal verplichtingen op. De vereniging treedt dan immers op als werkgever. Heeft de werknemer een ongeval op of op weg naar of van het werk? Dan moeten zijn medische kosten en inkomensverliezen worden vergoed. Die kunnen hoog oplopen. Ontdek de verzekering arbeidsongevallen voor personeel.

De vereniging werkt met vrijwilligers

Doet de vereniging een beroep op vrijwilligers en valt de vereniging onder het beleidsdomein Welzijn, volksgezondheid en gezin (decreet van 3 april 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010)? Dan is de vereniging verplicht om de volgende risico’s te verzekeren: burgerrechtelijke aansprakelijkheid organisatie; burgerrechtelijke aansprakelijkheid van elke vrijwilliger tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk en op weg van en naar het vrijwilligerswerk; lichamelijke ongevallen en materiële schade geleden door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk en op weg van en naar het vrijwilligerswerk.

Verzeker de eigendom en huur

Verzeker de activiteiten

Arego specialist

An Buteneers

Mail 011 46 20 25

Lieve Vos

Mail 011 46 20 31

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!