Financiële bescherming tijdens de looptijd van uw krediet

Woning of appartement gekocht? En u hebt geld geleend van de bank? Wat als u overlijdt als uw krediet nog niet afgelopen is?

Maak een afspraak

Schuldsaldoverzekering

Als u overlijdt voordat uw lening volledig afbetaald is, zorgt deze verzekering ervoor dat het resterende saldo deels of volledig aan de bank terugbetaald wordt.

Tenzij u over ruime financiële middelen beschikt, is het mogelijk dat na het overlijden van één van de partners het gezin de woning niet kan blijven bewonen. Wie zal immers de woning verder afbetalen? Het maandelijks hypotheekbedrag moet nu van slechts één inkomen betaald worden. Bijkomend moeten ook nog successierechten betaald worden, zodat de beschikbare financiële middelen voor het gezin op dat ogenblik ook verminderen.

Om zeker te zijn dat uw gezin in de vertrouwde woning kan blijven wonen na een ongeval of een overlijden, is het aangewezen een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Financiële bescherming voor uw gezin bij overlijden

Dankzij de schuldsaldoverzekering kunt u uw gezin financieel beschermen voor het geval u zou overlijden tijdens de looptijd van het krediet. De schuldsaldoverzekering zorgt er dan voor dat de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde bedrag van het krediet geheel of gedeeltelijk terugbetaalt.

Looptijd

De duur van de schuldsaldoverzekering valt samen met de duur van het krediet waaraan deze verzekering is gelinkt.

Verzekerd kapitaal overlijden

Het verzekerd kapitaal overlijden daalt gedurende de duur van de polis proportioneel met de uitstaande schuld.

Medische acceptatie

De medische acceptatie is afhankelijk van het verzekerd kapitaal overlijden en uw leeftijd.

Voornaamste uitsluitingen

  • Het overlijden van de verzekerde door zelfmoord in het eerste jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd;
  • Het overlijden van de verzekerde door geweldpleging of actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen.

Fiscaal stelsel

Gaat het over de EIGEN WONING?

De Gewesten zijn bevoegd voor de fiscaliteit rond de eigen woning (die u dus zelf bewoont).

In Vlaanderen werd de woonbonus afgeschaft voor kredieten waarvan de notariële akte verleden werd vanaf 1/1/2020. Dit betekent dat de premie van de kredietgebonden overlijdensverzekering die dient als waarborg voor een hypothecair krediet voor een eigen woning niet langer in aanmerking komt voor fiscaal voordeel. De fiscale voordelen verbonden aan hypothecaire leningen waarvan de notariële akte werd verleden voor 1/1/2020 blijven behouden.

Gaat het over de NIET EIGEN WONING?

De fiscaliteit met betrekking tot de niet eigen woning blijft een federale bevoegdheid.

De premies van de kredietgebonden overlijdensverzekering die dient als waarborg voor een hypothecaire lening voor een woning die niet de eigen woning is, komen nog in aanmerking voor fiscaal voordeel onder het stelsel Langetermijn sparen. In 2020 (inkomstenjaar) betreft het een premie per persoon van maximum 2.390 Euro, afhankelijk van uw beroepsinkomen en kunt u genieten van een belastingvermindering van 30 % van de premie.

Indien u reeds een krediet heeft afgesloten dat in aanmerking komt voor bouwsparen, langetermijnsparen of ’oude’ woonbonus en/of er reeds premies worden gestort voor ​een fiscale levensverzekering, kan bovenvermelde fiscale korf reeds (gedeeltelijk) gevuld zijn.

Let op. Of, op welk bedrag u fiscaal voordeel kunt genieten en hoe groot het fiscaal voordeel is, hangt af van uw individuele situatie en is onder voorbehoud van toekomstige wetswijzigingen.

Als er een fiscaal voordeel is geweest, al is het slechts op één premie, dan is de uitkering belastbaar. U kunt er daarom ook voor kiezen om de premies niet fiscaal in mindering te brengen.

Samen met één van onze adviseurs kan ook bekeken worden of uw schuldsaldoverzekering kan ingebouwd worden in uw contract pensioensparen of sluit u een pensioenspaarcontract af met opname van een kredietgebonden overlijdensverzekering.

Neem hiervoor zeker contact op met één van de AREGO adviseurs.

Waarborg arbeidsongeschiktheid

Kunt u niet meer gaan werken ten gevolge van ziekte of ongeval? Dan zorgt de optionele waarborg arbeidsongeschiktheid ervoor dat de kredietlast geheel of gedeeltelijk door de verzekeraar wordt vergoed, terwijl u zich kunt concentreren op uw herstel.

Met deze waarborg kunt u rekenen op een maandelijkse uitkering op basis van de kredietlast en de premie voor de schuldsaldoverzekering. Ook de premie voor deze optionele verzekering wordt terugbetaald.

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de AREGO adviseurs.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

  • Correct verzekerd
  • Financiële rust voor uw nabestaanden
  • Arego expertise

Arego specialist

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Lieve Vos

Mail 011 46 20 31

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!