Een absolute must

Meestal verloopt de afhandeling van een schadegeval feilloos. Soms kunnen er problemen optreden. Een conflict of een juridisch geschil kan zware financiële gevolgen hebben. Ondersteuning bij alle juridische stappen die u onderneemt, met vergoeding van uw advocaats- en procedurekosten is daarom erg belangrijk.

Maak een afspraak

Rechtsbijstand auto

De kans dat u naar aanleiding van een ongeval in een discussie terechtkomt, is reëel. Stel dat u schade oploopt en de aansprakelijke wil of kan u niet vergoeden. Of u hebt een geschil met de hersteller van uw auto. Of u wordt ten onrechte geverbaliseerd. Er zijn heel wat situaties waarbij juridische hulp en bijstand geen overbodige luxe zijn, zeker als het tot een dure gerechtelijke procedure komt. De verzekering Rechtsbijstand is aangewezen als aanvulling van de Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering.

Dan staan AREGO en de rechtsbijstandsverzekeraar u met raad en daad bij. Eerst wordt een minnelijke regeling nagestreefd. Lukt dat niet, dan kiest u een advocaat die u bijstaat voor de rechtbank. Belangrijk is dat wij er alles aan doen om de door u geleden schade van de tegenpartij terug te vorderen.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de kosten die daarvoor nodig zijn tot het verzekerde bedrag. En als blijkt dat de persoon die uw schade moet betalen geen geld heeft, dan kunt u een vergoeding bekomen volgens de waarborg insolventie.

Verzekering rechtsbijstand: Een absolute must

Geniet juridisch advies en financiële bijstand bij conflicten dankzij de Verzekering Rechtsbijstand van KBC.

Wat is verzekerd?

  • Bijstand bij het terugvorderen van uw schade van de tegenpartij
  • Juridische hulp bij contractuele geschillen in verband met uw voertuig, bijvoorbeeld bij de aankoop van uw auto, de herstelling van uw auto, enz.
  • Juridische hulp bij administratieve geschillen met de overheid, zoals de inschrijving van uw voertuig, de intrekking van uw rijbewijs, de verkeersbelasting of de technische keuring
  • Juridische bijstand, nl. strafrechtelijke verdediging in geval van een verkeersmisdrijf. Bijvoorbeeld wanneer u een dagvaarding ontvangt voor overdreven snelheid, door het rode licht rijden, alcoholintoxicatie, enz.
  • In bepaalde gevallen vergoeding van uw schade als de tegenpartij niet in staat is om te vergoeden (insolventie van derden)

Vanzelfsprekend staan onze ervaren schaderegelaars u met raad en daad bij.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

  • Juridische hulp en bijstand
  • Vergoeding tot 100.000 Euro
  • Extra dekking
  • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

An Buteneers

Mail 011 46 20 25

Yves Bogers

Mail 011 46 20 29

Michelle Tielens

Mail 011 46 20 35

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!