Denk op lange termijn

Het gemiddelde pensioen in België bedraagt om en bij de 1.150 Euro. Omdat u ook tijdens uw pensioen volop van het leven wilt genieten, is een extraatje bovenop uw wettelijk pensioen dus meer dan welkom.

Maak een afspraak

Pensioenspaarplan

Gepensioneerden willen optimaal van het leven genieten: een leuke hobby, een citytrip, een wereldreis, … Het hoort er allemaal bij. Alleen kost dat ook allemaal handenvol geld. Vroeg beginnen met sparen om een pensioenkapitaal op te bouwen is daarom de boodschap. Want pas dan zult u ook écht vakantiegevoel hebben na uw pensionering.

Met pensioensparen en langetermijnsparen slaat u twee vliegen in één klap: u bouwt een aanvullend pensioen op en u doet fiscaal voordeel. Hoe vroeger u begint met pensioensparen en langetermijnsparen, hoe groter trouwens het kapitaal op uw 65ste.

Denk hier eens over na

Wie in deze tijden ook na zijn pensioen zijn of haar levensstandaard op peil wil houden, begint best zo vroeg mogelijk met extra kapitaal aan te leggen. Pensioensparen en Langetermijnsparen zijn een mogelijke piste, die bovendien fiscaal een aanmoediging krijgen.

Dit zijn alvast 4 goede redenen om er zo vroeg mogelijk mee te beginnen.

Reden 1: Pensioensparen is nodig: Iedere Belg die werkt, heeft later recht op een wettelijk pensioen. In ons land bedraagt het pensioen ongeveer 60% van uw laatste loon. Laat er dus vooral geen illusies over bestaan: uw wettelijk pensioen is zeker niet voldoende om uw huidige levensstandaard te behouden. Met individueel pensioensparen zorgt u zelf voor een mogelijke aanvulling bovenop dat lage pensioenbedrag. Zo kunt u een financiële terugval vermijden en, ook op uw oude dag, ongestoord blijven genieten.

Reden 2: u betaalt minder belastingen: Pensioensparen is niet enkel voordelig op lange termijn. Op korte termijn haalt u er fiscaal voordeel uit. Dit gaat ook op voor jonge mensen die nog maar net starten aan hun carrière en nog maar een beperkt beroepsinkomen hebben.

Reden 3: u kiest voor zekerheid: Speelt u graag safe, dan kiest u voor pensioensparen via een spaarverzekering. In dat geval ontvangt u een gewaarborgde minimumrente. Die kan nog worden verhoogd met een winstdeelneming, indien de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten.

Reden 4: u kan even pauzeren indien nodig: Wie aan pensioensparen doet, hoeft trouwens niet elk jaar te storten. Als het even financieel wat moeilijker gaat, kunt u eens wat minder storten of zelfs een jaar overslaan.

Pensioenspaarplan op uw maat

Home & Pension Plan

Het KBC Home & Pension Plan is een tak 21-pensioenspaarverzekering waarmee u op een fiscaal vriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwt in het fiscale stelsel pensioensparen. Elke in België wonende natuurlijke persoon die 18 jaar is, en nog geen 65, en die belastingen betaalt op zijn belastbaar beroepsinkomen, kan aan pensioensparen doen.

De interestopbrengst op de gespaarde bedragen is gegarandeerd tot de einddatum van het contract. Dat maakt het dus een erg veilige formule. Voor elke netto storting garandeert KBC Verzekeringen een interestopbrengst tot de einddatum van het contract. Op dit ogenblik bedraagt die 0,50 % (april 2020).

Van plan om nu of later een woning te (ver)bouwen of te kopen? Met het opgebouwde kapitaal kunt u een schuldsaldoverzekering financieren. Door vooraf fiscaal voordelig te sparen, creëert u bovendien meer financiële ademruimte tijdens het afbetalen van uw woonkrediet.

De belangrijkste kenmerken op een rij:

 • Het KBC Home & Pension Plan is volstrekt veilig: op elke netto storting die u verricht, garandeert KBC Verzekeringen u een vaste interestopbrengst tot de einddatum van het contract. De verzekeraar kan bovendien een winstdeling toekennen als haar resultaten het toelaten.
 • Met het KBC Home & Pension Plan bouwt u een aanvullend pensioen op onder het fiscale stelsel van pensioensparen. In dit stelsel kunt u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen: Ofwel een maximale storting van 990 euro op jaarbasis (2020), met een belastingvermindering van maximaal 30%. Ofwel een maximale storting van 1.270 euro op jaarbasis (2020), met een belastingvermindering van maximaal 25%.
 • U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort, rekening houdend met uw persoonlijke gezinssituatie en met het fiscale maximum. Dat kan al vanaf 30 euro per maand.
 • De minimumlooptijd is 10 jaar. De einddatum van deze pensioenspaarverzekering is uw 65ste verjaardag. Bent u gestart op uw 55ste verjaardag of later, dan kunt u uw pensioenkapitaal pas 10 jaar na de startdatum opvragen tegen fiscale gunstvoorwaarden. Bij uw overlijden wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde. Spaar hierin dus geld dat u voor een langere termijn kunt missen.
 • Sluit u een woningkrediet? Dan kunt u vragen om het opgebouwde kapitaal te gebruiken voor een kredietgebonden overlijdensdekking.
 • In de meeste gevallen wordt uw pensioenreserve beperkt belast tegen 8% wanneer u 60 wordt of bij uitkering wanneer u voor uw 60e verjaardag zou overlijden. Neemt u uw reserve daarentegen vroegtijdig op en dus niet als aanvullend pensioen, dan is er een fiscale inhouding.
 • U kunt ook kiezen voor een aanvullende overlijdensdekking om uw nabestaanden te beschermen. De premie daarvoor wordt opgevraagd uit uw reserve.

Home & Long Term Plan

Het KBC Home & Long-Term Plan is een tak 21-spaarverzekering waarmee u een aanvullend pensioen kunt opbouwen voor en tijdens uw pensioen in het fiscale stelsel langetermijnsparen. Het is een erg veilige formule, aangezien de interestopbrengst op de gespaarde bedragen gegarandeerd is tot de einddatum van het contract.

Voor elke netto storting garandeert KBC Verzekeringen een interestopbrengst tot de einddatum van het contract. Op dit ogenblik bedraagt die 0,50 % (april 2020).

Plannen om een woning te kopen of te (ver)bouwen? Dan is het goed om te weten dat u het opgebouwde kapitaal kunt gebruiken voor een schuldsaldoverzekering (= een kredietgebonden overlijdensverzekering). Omdat het KBC Home & Long-Term Plan u toelaat om vooraf fiscaal voordelig te sparen, beschikt u bovendien over meer financiële ademruimte tijdens het afbetalen van uw woonkrediet.

De belangrijkste kenmerken op een rij:

 • Het KBC Home & Long-Term Plan is volstrekt veilig: op elke netto storting die u verricht, garandeert KBC Verzekeringen u een vaste interestopbrengst tot de einddatum van het contract. De verzekeraar kan bovendien een winstdeling toekennen als haar resultaten het toelaten.
 • Met het KBC Home & Long-Term Plan bouwt u een aanvullend pensioen op onder het fiscale stelsel van langetermijnsparen. Op een maximale storting van 2 390 euro op jaarbasis (2020) geniet u een belastingvermindering van maximaal 30%. Uw persoonlijke maximale premie is afhankelijk van uw inkomen en situatie.
 • U kunt fiscaal vriendelijk sparen vanaf 30 euro per maand. U kiest zelf wat het best past bij uw situatie en uw gezin. Het bedrag dat u maximaal kunt sparen per jaar hangt af van de hoogte van uw beroepsinkomen of pensioen.
 • Sluit u een woningkrediet? Dan kunt u vragen om het opgebouwde kapitaal te gebruiken voor een kredietgebonden overlijdensdekking. Op die manier helpt dit product om u financieel voor te bereiden op de bouw of aankoop van een woning.
 • Ook de terugbetaling van een woningkrediet is een ideaal moment om aan dit type van sparen te denken. Hebt u geen woningkrediet? Dan is langetermijnsparen op elk moment interessant als u personenbelasting betaalt.
 • In de meeste gevallen wordt uw pensioenreserve beperkt belast tegen 10% (anticipatieve heffing). Stortingen na die afhouding zijn zelfs vrij van belastingen, terwijl u nog jarenlang een belastingvermindering kunt blijven genieten. Neemt u uw reserve daarentegen vroegtijdig op en dus niet als aanvullend pensioen, dan is er een fiscale inhouding. Deze vorm van fiscaal sparen is alleen interessant als u personenbelasting betaalt.
 • U kunt ook kiezen voor een aanvullende overlijdensdekking om uw nabestaanden te beschermen. De premie daarvoor wordt opgevraagd uit uw reserve.

Tip: start vóór uw 65ste met langetermijnsparen en kies een lange looptijd (minimaal 10 jaar). Zo blijft u ook na uw 65ste nog lange tijd fiscaal voordeel genieten. Andere aftrekposten (premies voor individuele levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen, kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening, …) beperken het maximumbedrag dat u in langetermijnsparen kunt sparen. Langetermijnsparen is daarom vooral interessant vóór het afsluiten van een hypothecaire lening en na terugbetaling ervan.

AREGO zorgt voor uw pensioenspaarplan op maat.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • 100 % veilig
 • rente gegarandeerd
 • Fiscaal voordelig
 • Ook bescherming voor uw dierbaren
 • Arego expertise

Arego specialist

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Lieve Vos

Mail 011 46 20 31

An Buteneers

Mail 011 46 20 25

Yves Bogers

Mail 011 46 20 29

Michelle Tielens

Mail 011 46 20 35

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!