Een zorg minder voor uw dierbaren

U geniet samen met uw gezin volop van het leven. U werkt hard en uw gezin heeft geen financiële zorgen. Maar wat als u er niet meer bent en uw inkomsten vallen weg? Hoe moet het dan verder met uw gezin? En wat met uw begrafeniskosten?...

Maak een afspraak

Overlijdensverzekering

Uw naasten zijn voor u het allerbelangrijkst. Het is dan ook normaal dat u hen wilt beschermen tegen zware tegenslagen. Een overlijden heeft altijd zware gevolgen. In de eerste plaats voor het gezin van de overledene. Geldproblemen kunt u dan zeker missen. Tegen de financiële gevolgen van zo een gebeurtenis kunt u zich verzekeren met een overlijdensverzekering. Deze zorgt in geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of door ongeval voor de uitkering van een kapitaal dat toelaat om bijvoorbeeld de eerste kosten of de te betalen erfbelasting in de periode na het overlijden op te vangen.

Zekerheid voor uw gezin bij overlijden

Deze verzekering speelt een belangrijke rol voor het behoud van de levensstandaard bij het overlijden van een kostwinner van het gezin. De tijdelijke overlijdensverzekering kan ook gericht zijn op bepaalde sleutelmomenten van het leven, zoals de schoolkosten van de kinderen, studeren in het buitenland, aankoop van een eerste wagen,… Of ze kan dienen om successierechten in te dekken, bijvoorbeeld in geval van een schenking die niet bij de belastingadministratie werd geregistreerd, of op het hele patrimonium.

Met deze uiterst soepele verzekering bepaalt u zelf het bedrag dat u wenst te laten verzekeren en de duur van de verzekering, de periodiciteit van de premiebetaling en de begunstigde.

Tip: hoe jonger u bent, hoe lager uw premie!

Twee formules

  1. Op één hoofd: als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van het contract, zal een in het contract overeengekomen kapitaal aan de gekozen begunstigde worden uitgekeerd.
  2. Op twee hoofden: als een van beide verzekerden overlijdt voor de einddatum van het contract, zal het kapitaal uitgekeerd worden aan de langstlevende.

Fiscaliteit

Op één hoofd: De premies betaald voor de Overlijdensverzekering komen in aanmerking voor een jaarlijkse belastingvermindering van max. 30% (fiscaal stelsel individuele levensverzekering). In dat geval dient de echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of één of meer bloedverwanten tot de 2e graad als eerste begunstigde bij overlijden te zijn aangeduid. Of, en op welk bedrag u een fiscaal voordeel kunt genieten en hoe groot het fiscaal voordeel is, hangt af van uw individuele situatie en is onder voorbehoud van toekomstige (wets)wijzigingen. Zodra één premie aanleiding heeft gegeven tot belastingvermindering, is de uitkering belastbaar in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting).

Op twee hoofden: Bij een contract op twee hoofden kunt u geen fiscaal voordeel genieten.

Belgische rijksinwoners en natuurlijke personen zijn voor nieuwe stortingen onderworpen aan een verzekeringstaks van 2%.

Erfbelasting

In de regel is er erfbelasting verschuldigd op de uitkering van de Overlijdensverzekering. Het is echter mogelijk om de polis zo af te sluiten dat de uitkering zelf vrij is van erfbelasting. Hiervoor moeten de verzekeringnemer en de begunstigde dezelfde persoon zijn en moeten de premies betaald worden uit het eigen vermogen van de verzekeringnemer.

Acceptatie

Tot een verzekerd kapitaal van 50 000 EUR is het onderschrijven van het contract slechts onderhevig aan een medische acceptatie op basis van een korte vragenlijst. Bij een verhoging van het verzekerde kapitaal tijdens de looptijd van het contract kan een extra acceptatie van toepassing zijn. De medische acceptatie is afhankelijk van het verzekerde kapitaal overlijden en uw leeftijd.

Uitvaartverzekering

De KBC-Uitvaartverzekering is een levenslange tak 21-overlijdensverzekering waarmee u zich verzekert voor de kosten van een uitvaart. Bij overlijden wordt de begrafenisfactuur ten belope van het verzekerde kapitaal rechtstreeks aan de begrafenisondernemer betaald. Een eventueel saldo wordt uitgekeerd aan de nalatenschap. Het contract kan worden afgesloten door natuurlijke personen met verblijfplaats in België.

Bespaar uw dierbaren hiermee een hoop financiële zorgen…

Fiscaal

Er is geen fiscaal voordeel van toepassing op de premies. U betaalt geen onroerende voorheffing, tenzij bij een afkoop tijdens de eerste 8 jaar. Voor nieuwe stortingen geldt wel een verzekeringstaks van 2 %.

Neem contact op met één van de Arego adviseurs voor meer informatie.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

 

Uw voordelen

  • Gemoedsrust
  • Vrij verzekerd bedrag
  • Aangepast aan uw noden
  • Arego expertise

Arego specialist

Peter Fransen

Mail 0472 91 95 44

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Lieve Vos

Mail 011 46 20 31

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!