Uw familiale verzekering

Loopt iemand schade op door uw fout of nalatigheid? Dan kan die een schadevergoeding eisen. Een familiale verzekering beschermt u hiertegen. Daarom is ze eigenlijk onmisbaar. Voor iedereen.

Maak een afspraak

Gezinspolis

Een familiale verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in ux privéleven. Loopt iemand schade op door uw fout, nalatigheid of vergetelheid? Of door uw kinderen of hond? Dan kan die persoon een schadevergoeding van u vragen. Daartegen bent u gedekt met een familiale verzekering. En wat als u schade oploopt door de fout of nalatigheid van iemand anders? Dan zorgt de verzekering rechtsbijstand in uw privéleven voor de nodige juridische hulp en bijstand om die schade vergoed te krijgen.

Een familiale verzekering is niet verplicht. Toch heeft bijna elke Belg er één, want ze is eigenlijk onmisbaar in elk gezin. Ook als u geen kinderen heeft. Een klein ongeluk kan namelijk grote gevolgen hebben. Stel u voor dat het slachtoffer blijvend invalide wordt, dan kunt u een leven lang verantwoordelijk blijven voor de kosten.

 

Wat is verzekerd in deze polis?

 • Uw burgerlijke aansprakelijkheid in de privésfeer, m.a.w. schade aan iemand buiten uw gezin, waarvoor u aansprakelijk wordt gehouden.
 • Blijkt u aansprakelijk te zijn? Dan vergoeden we de persoon die schade heeft geleden.
 • Iedereen die bij u inwoont, is gedekt door uw familiale verzekering.
 • Schade die uw dieren aan anderen toebrengen, is ook verzekerd.

Wat is niet verzekerd in de familiale verzekering?

 • Schade die u veroorzaakt aan uzelf of aan iemand van uw gezin.
 • Schade die iemand van uw gezin van 18 jaar en ouder veroorzaakt door een zware fout (bijvoorbeeld geweldpleging, diefstal, vandalisme).
 • Schade die iemand van uw gezin van 16 jaar en ouder opzettelijk veroorzaakt.
 • Schade door uw rijpaarden of door dieren die u als particulier in België niet mag houden.
 • Indien u een voorwerp leent, wordt u geacht dit in dezelfde staat terug te bezorgen. Het meest vernoemde voorbeeld is de grasmachine van de buur. Als u dit heeft beschadigt, valt dit niet onder de burgerlijke aansprakelijkheid privéleven buiten overeenkomst, maar gaat het over een contractuele aansprakelijkheid.

Rechtsbijstand in uw privéleven

Wat als u een schadevergoeding wilt eisen van iemand, bijvoorbeeld als u het slachtoffer bent van een medische fout? Dan is de verzekering rechtsbijstand in het privéleven een grote hulp. Daarom is de verzekering rechtsbijstand in uw privéleven, naast uw burgerlijke aansprakelijkheid (BA), inbegrepen in uw basispolis. Want zo bent u pas écht goed verzekerd.

Nuttige tips

 • Kijk na of uw gezinssamenstelling overeenstemt met de waarborgen van de polis.
 • Indien u of uw gezinsleden verre reizen maken of plannen, kijk dan ook de territoriale beperkingen na als u geen wereldwijde dekking hebt.
 • Heeft u een vervoermiddel met hulpmotor? Kijk na of dit onder de dekking van uw familiale polis valt of dat u hiervoor een specifieke verzekering moet afsluiten.
 • Vallen alle vrijetijdsactiviteiten en hobby’s van uw gezinsleden onder de dekking van uw familiale verzekering, of moet u specifieke bijkomende verzekeringen afsluiten (vb. u bent jager).
 • Is de aansprakelijkheid voor uw dieren gedekt in uw polis?
 • Is de waarborg voor gebouwen in uw familiale polis voldoende uitgebreid voor al uw gebouwen en al uw braakliggende percelen (tuinen, terreinen)?
 • Tot welke leeftijd is grove fout voor uw kindereen gedekt in uw polis?
 • Nemen uw gezinsleden verantwoordelijkheden in een jeugdbeweging, sportvereniging of andere organisatie? Is dit gedekt in uw polis, of heeft die organisatie een afdoende verzekering?
 • Vraag een offerte voor een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering , die belangrijke voordelen inhoudt.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

 • Uitgebreide waarborgen
 • Opties op maat
 • Wereldwijde dekking
 • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

An Buteneers

Mail 011 46 20 25

Lieve Vos

Mail 011 46 20 31

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!