Autoverzekering op maat

Veroorzaakt u een ongeval? Het is soms snel gebeurd. Dan is de autoverzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de kosten van de schade van de tegenpartij zal vergoeden. Bovendien kiest u ervoor om ook de schade aan uw voertuig of aan uzelf te beschermen. Arego zorgt voor een polis op uw maat.

Maak een afspraak

Autoverzekering

Wie een auto heeft, is wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Er zijn daarbij verschillende opties mogelijk. Zo kunt u kiezen voor een verplichte autoverzekering zonder meer, een uitgebreide omniumverzekering met alles erop en eraan, of iets daartussen.

Veroorzaakt u gedurende 5 jaar geen schade, dan kunt u uw premie al met de helft verminderen. Hoe veiliger u rijdt, hoe minder u betaalt.

Een nieuwe auto? We zorgen ervoor dat uw wagen wordt ingeschreven, we vragen uw nieuwe nummerplaat aan en nemen contact met u op als uw auto vertrekkensklaar is. We nemen dus de administratie van uw nieuwe auto over.

Een autoverzekering volgens uw behoeften

De basis: de verplichte autoverzekering

U gaat de weg op met uw auto. U veroorzaakt een ongeval en de tegenpartij heeft schade. Met de wettelijke verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid bent u daarvoor verzekerd. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering vergoedt immers de schade die u met uw voertuig aan anderen toebrengt als u zelf in fout bent. Schade aan uw eigen auto is in dat geval niet verzekerd.

In België is het wettelijk verplicht een verzekering te sluiten die uw aansprakelijkheid dekt. De verzekering is geldig in Belgie en in de landen die niet doorstreept zijn op de groene kaart. U bent gratis verzekerd voor schade door een gekoppelde caravan of aanhangwagen tot 750 kg MTM (maximale toegelaten massa).

U kiest voor een autoverzekering met meer bescherming

U kunt uw autoverzekering uitbreiden, zodat u meer bescherming geniet.

 • De verzekering Rechtsbijstand biedt deskundig advies en juridische hulp bij schade.
 • De Omniumverzekering Alle Risico’s of een volledige omniumverzekering vergoedt de schade aan uw eigen auto, ook als u zelf in fout bent.
 • De Gedeeltelijke Omniumverzekering of kleine omnium verzekering vergoedt de schade aan uw auto door diefstal, glasbreuk, natuurgeweld, brand, het knagen van marters,…
 • De Ongevallenverzekering Bestuurder verzekert lichamelijke letsels bij een ongeval, ook als u zelf schuld hebt.
 • De KBC-VAB Bijstand biedt bijstand na een ongeval, diefstal of ziekte van de bestuurder. U kunt dit nog aanvullen met pechverhelping en een wereldwijde reisbijstand voor het hele gezin, ongeacht het vervoermiddel.

Korting voor goede chauffeurs

Veilige bestuurders krijgen sneller premiekortingen met het bonus-malussysteem. Door dat systeem wordt de hoogte van de premie van uw aansprakelijkheidsverzekering mee bepaald door een bonus (korting) als beloning bij schadevrij rijden en een malus als u voor een schadegeval aansprakelijk bent. Die korting kan al na vijf jaar oplopen tot 50% van uw premie.

Wanneer u als goede bestuurder na 3 jaar schadevrij rijden toch een ongeval veroorzaakt en uw voertuig zich in de beste graad van het bonus-malussysteem bevindt, zal uw premie niet stijgen dankzij ons jokersysteem. Als u van ons een joker krijgt, wordt er namelijk geen rekening gehouden met het eerstvolgende schadegeval waarbij u in fout bent.

Een nieuwe auto? AREGO neemt de administratie over

Sluit u een verzekering voor uw nieuwe auto, dan zorgt AREGO ervoor dat uw nummerplaat en alle papieren, inclusief groene kaart, klaarliggen in uw auto wanneer u hem mag afhalen in de garage. U hoeft dus enkel nog de sleutels in ontvangst te nemen en naar buiten te rijden.

Wat als uw kinderen leren rijden?

Als ouder wilt u de beste bescherming voor uw kinderen, ook als ze met de auto leren rijden en later hun eigen auto besturen. Daarom biedt AREGO twee voordelen voor jonge bestuurders:

 • Met onze Start2Drive formule neemt u uw kind op in uw autoverzekering als hij of zij leert rijden. U betaalt daarvoor geen extra premie.
 • Met onze MyFirstCar formule krijgt uw kind een autoverzekering op eigen naam tegen een extra voordelig tarief.

Verzekering rechtsbijstand: Een absolute must

De kans dat u naar aanleiding van een ongeval in een discussie terechtkomt, is reëel. Stel dat u schade oploopt en de aansprakelijke wil of kan niet vergoeden. Of u hebt een geschil met de hersteller van uw auto. Of u wordt ten onrechte geverbaliseerd. Er zijn heel wat situaties waarbij juridische hulp en bijstand geen overbodige luxe zijn, zeker als het tot een dure gerechtelijke procedure komt. De verzekering Rechtsbijstand is aangewezen als aanvulling van de Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering.

Dan staan AREGO en de rechtsbijstandsverzekeraar u met raad en daad bij. Eerst wordt er steeds een minnelijke regeling nagestreefd. Lukt dat niet, dan kiest u een advocaat die u bijstaat voor de rechtbank. Belangrijk is dat wij er alles aan doen om de door jou geleden schade van de tegenpartij terug te vorderen. Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de kosten die daarvoor nodig zijn tot het verzekerde bedrag. En als blijkt dat de persoon die uw schade moet betalen geen geld heeft, dan kunt u een vergoeding bekomen volgens de waarborg insolventie.

Wat is verzekerd?

 • Bijstand bij het terugvorderen van uw schade van de tegenpartij.
 • Juridische hulp bij contractuele geschillen in verband met uw voertuig, bijvoorbeeld bij de aankoop van uw auto, de herstelling van uw auto, enz.
 • Juridische hulp bij administratieve geschillen met de overheid, zoals de inschrijving van uw voertuig, de intrekking van uw rijbewijs, de verkeersbelasting of de technische keuring.
 • Juridische bijstand, nl. strafrechtelijke verdediging in geval van een verkeersmisdrijf. Bijvoorbeeld wanneer u een dagvaarding ontvangt voor overdreven snelheid, door het rode licht rijden, alcoholintoxicatie, enz.
 • In bepaalde gevallen vergoeding van uw schade aIs de tegenpartij niet in staat is om te vergoeden (insolventie van derden).

Omniumverzekering alle risico’s

Een nieuwe of tweedehandsauto kopen is een hele investering. En dan wilt u natuurlijk de beste bescherming bij schade, diefstal of total loss. Wilt u niet wakker liggen van de financiële gevolgen van een schadegeval? Kies dan voor een volledige omniumverzekering.

Wat is verzekerd?

De AREGO omniumverzekering heeft standaard een uitgebreide verzekering. We verzekeren elk schadegeval, tenzij dat op de beperkte lijst van niet-verzekerde gevallen staat.

Zijn bijvoorbeeld verzekerd:

 • Schade als gevolg van aanrijding, brand, glasbreuk, diefstal, vandalisme, natuurgeweld, marterschade, verkeerd tanken of botsing met loslopende dieren of vogels.
 • Kosten voor de vervanging van sloten of herprogrammeren van vergrendelingssysteem na diefstal van uw sleutels.
 • Kosten voor de vervanging van de nummerpla(a)t(en) en voor het duplicaat van het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest bij een verzekerd schadegeval.
 • Kosten voor medische verzorging als u gewond raakt bij een car- of homejacking.
 • Terugbetaling van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) bij totaal verlies.

Krijg de volledige aankoopprijs terug

Kiest u voor onze formule dan betalen we bij total loss of diefstal van uw voertuig de volledige aankoopprijs terug. En dat maar liefst tot 30 maanden na de aankoop. Tweedehandswagens die bij hun aankoop ouder zijn dan 36 maanden genieten van 12 maanden aankoopprijsgarantie.

Optie 10 % extra vergoeding

Kiest u voor de optie 10 % extra vergoeding, dan verhogen we bij total loss of diefstal van uw voertuig de vergoeding met 10 %. Zonder enige verdere formaliteit. Na vijf jaar ontvangt u zo nog altijd 77 % van de prijs die u betaalde.

Volledige bijstand inbegrepen in onze omniumformule

 • Bijstand voor uw voertuig, inclusief pechverhelping (VAB-lidmaatschap)
 • 7 dagen vervangwagen in België na ongeval of pech en bij diefstal zelfs 15 dagen
 • Bijstand voor u en uw gezin en dit ongeachte het vervoermiddel waarmee u zich verplaatst

Kies een franchise die bij uw budget past

 • 250 euro, 500 euro, 750 euro, 1.000 euro of 1.250 euro
 • Er geldt geen franchise bij brand, ook niet bij smeltschade door kortsluiting, ontploffing en bluswerkzaamheden, natuurgeweld, marterschade, vallen van luchtvaartuigen of delen ervan en botsing met vogels en loslopende dieren
 • Bij glasbreuk geldt een franchise van 250 euro, behalve als u kiest voor een aangeduide hersteller

Extra voordelen

U krijgt bovendien een vergoeding voor de beschadiging van vervoerde zaken tot 1500 euro. Vervoerde zaken zijn de zaken die u in uw auto vervoert en die voor privegebruik dienen. Ook de fietsen op de fietsendrager en zaken in uw dakkoffer beschouwen we als vervoerde zaken. Daarnaast voorzien we een vergoeding voor de extra uitrusting van uw auto zoals een set winterbanden of een dakkoffer die u niet meer kan gebruiken door totaal verlies van uw auto.

GEDEELTELIJKE OMNIUM

Wilt u meer zekerheid voor een oudere auto? Ook dan laten we u niet in de kou staan. De Gedeeltelijke Omniumverzekering van AREGO verzekert uw auto tegen schade door brand, storm of botsing met een dier of glasbreuk. Ook als uw auto wordt gestolen.

Wat is verzekerd?

Met de Gedeeltelijke Omniumverzekering van AREGO bent u verzekerd tegen:

 • Schade ontstaan door brand, ontploffing of blussingswerken. Ook smeltschade als gevolg van kortsluiting valt daaronder;
 • Schade door natuurgeweld, zoals storm, blikseminslag, hagel, overstroming, enz.
 • Schade door aanrijding met wild of loslopende dieren. Ook marterschade is verzekerd;
 • Het breken of barsten van een autoruit. Ook van het doorzichtige deel van het dak;
 • Inbraak, diefstal en poging tot diefstal. Ook misbruik van vertrouwen is verzekerd;
 • Het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan.

Bovendien betalen wij, zelfs als er geen schade is aan het verzekerde voertuig:

 • De kosten voor medische verzorging als u gewond raakt bij een car- of homejacking.
 • De kosten voor de vervanging van sloten of herprogrammeren van vergrendelingssysteem na diefstal van uw sleutels.
 • Kosten voor de vervanging van de nummerpla(a)t(en) en voor het duplicaat van het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest bij een verzekerd schadegeval.

Krijg de volledige aankoopprijs terug

Kiest u voor onze formule dan betalen we bij total loss door een verzekerd schadegeval of diefstal van uw voertuig de volledige aankoopprijs terug. En dat maar liefst tot 30 maanden na de aankoop. Tweedehandswagens die bij hun aankoop ouder zijn dan 36 maanden genieten van 12 maanden aankoopprijsgarantie.

Optie 10 % extra vergoeding

Kiest u voor de optie 10 % extra vergoeding, dan verhogen we bij total loss door een verzekerd schadegeval of diefstal van uw voertuig de vergoeding met 10 %. Zonder enige verdere formaliteit. Na vijf jaar ontvangt u zo nog altijd 77 % van de prijs die u betaalde.

Extra voordelen

Bij diefstal van uw voertuig krijgt u een vervangwagen in België voor maximum 30 dagen na elkaar alsook een vergoeding voor de extra uitrusting van uw auto zoals een set winterbanden of een dakkoffer die u niet meer kan gebruiken door totaal verlies van uw auto.

Ongevallenverzekering bestuurder

Een ongeval onderweg, het is soms snel gebeurd. Uw wagen is goed verzekerd. Maar wat met uzelf? Wist u dat u als bestuurder niet verzekerd bent voor uw lichamelijke letsels bij een ongeval waaraan u schuld hebt? De kosten die daaruit volgen, kunnen nochtans hoog oplopen. Ook als u geen schuld hebt en de tegenpartij zijn aansprakelijkheid betwist, bent u via deze dekking verzekerd.

Wat is verzekerd?

We vergoeden de kosten voor de medische verzorging ten gevolge van het ongeval. Maar we vergoeden ook andere uitgaven ten gevolge van het ongeval:

 • De aanverwante kosten, zoals kosten voor aangepast vervoer als u verzorgd moet worden in het ziekenhuis, opsporings- en reddingskosten als u verdwaald of vermist bent, enz.;
 • Een ruime vergoeding van uw blijvende letsels;
 • Een extra vergoeding bij ernstige blijvende letsels (om verbouwingen aan uw huis of wagen te financieren, of hulp te bekostigen);
 • Financiele steun voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Totale bescherming

Als bestuurder bent u verzekerd voor lichamelijke letsels bij een ongeval, ook al bent u zelf aansprakelijk. Elke bestuurder wordt door deze waarborg beschermd. Niet  allen u, maar ook uw gezinsleden zijn beschermd.

U kunt kiezen tussen vijf verschillende reeksen dekkingen en bedragen. De vergoedingen zijn onafhankelijk van elke discussie over de aansprakelijkheid.

Wilt u de klok rond bescherming bij een ongeval in uw privéleven, zowel thuis als op vakantie, in het verkeer, bij het sporten of klussen, dan hebben we een andere oplossing, de ongevallenverzekering privéleven.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

 • Autoverzekering op maat
 • Veilig rijden is minder betalen
 • Formule jongere bestuurder
 • Wij doen uw administratie

Arego specialist

An Buteneers

Mail 011 46 20 25

Lieve Vos

Mail 011 46 20 31

Yves Bogers

Mail 011 46 20 29

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!